20 nasjoner samles ved Andøya Space Center

Neste uke samles studenter fra hele 20 nasjoner på Andøya Space Center for å delta i et europeisk studentrakettprogram.

RAKETT Neste samles studenter fra 20 nasjoner ved Andøya Space Center til forelesninger og rakettbygging. Mot slutten av uka skal raketten skytes opp,  Foto: Andøya Space Center

Andøy

NAROM (Nasjonal senter for romrelatert opplæring) inngikk i fjor en avtale med ESA (European Space Agency) om etablering av et europeisk studentrakettprogram knyttet til NAROM og Andøya Space Center.

493 søkere

– Programmet har fått navnet «Fly a Rocket»,  og er et nytt europeisk studentprogram som tilbys universitetsstudenter i alle medlemslandene i ESA. Ved søknadsfristens utløp var det i alt 493 søkere fra 29 nasjoner som meldte seg, melder sier Arne Hjalmar Hansen i Narom i en pressemelding.

Det er nå tatt ut 20 studenter fra 20 nasjoner som samles på Andøya hele neste uke. Også representanter fra ESA og Norsk Romsenter vil være tilstede.

Skyter opp rakett

Under sitt opphold på Andøya Space Center vil deltakerne få forelesninger i romrelaterte emner, samt gruppearbeid hvor kunnskapene skal settes ut i praksis.

– Mot slutten av uken skal de delta på oppskyting av en rakett med instrumenter deltakerne selv hadde satt sammen og klargjort. Før ankomsten til Andøya har studentene gjennomført et nettbasert forkurs som er utviklet og ledet av NAROM, sier Hansen.