Andøy som omstillingskommune:

Dette er kravet fra politikerne

Andøy kommune legger opp til å søke staten om 150 millioner kroner i omstillingsmidler.

FORMANNSKAPET: Formannskapet avga i dag innstilling til kommunestyret. Foto: Mette-Helene Berger Amundsen  Foto: Mette-H. Berger Amundsen

Andøy

Onsdag behandlet formannskapet i Andøy kommunes søknad om å bli omstillingskommune etter Stortinget har bestemt seg for å flytte de maritime overvåkingsflyene til Evenes.