Konsekvenser av flystasjon-kutt:

Tegner et helt annet bilde enn regjeringen

16,4 prosent av arbeidsplassene forsvinner. 14 prosent av befolkningen. Nordland fylkeskommune tegner et helt annet bilde av nedleggelsen av Andøya flystasjon enn det regjeringen gjør.

RAPPORTER Nordland fylkeskommune tegner et dystert bilde av fremtiden til Andøy etter nedleggelsen av Andøya flystasjon. Dette er en tredje rapporten som har regnet på konsekvensen. Rapporten til venstre er utarbeidet for regjeringen og er den som spår minst konsekvenser. 

Andøy

Nordland fylkeskommune har utarbeidet en rapport om konsekvensene nedleggelsen av Andøya flystasjon vil få for Andøy. Den er dyster lesning.