Avgjør oljevernbase før sommeren

– Andøy diskuteres i regjeringen

– Dere har klart å skape et inntrykk av at det er mange muligheter i Andøy, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter Andøy-besøket onsdag.

MULIGHETER Onsdag var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (midt i bildet) på Andøybesøk. Han fikk mye informasjon om mulighetene for nye arbeidsplasser i Andøy.  Foto: Jørn Aune

FLYPLASS Avinorsjef Dag Falk-Petersen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er på flyreise rundt om i Norge. – Vi har metoder for drive flyplassen effektivt og godt, sier Falk-Petersen om framtidig drift av flyplassen på Andenes.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Solvik-Olsen er på flytur rundt om i Norge sammen med Avinor-sjef Dag Falk-Petersen.

Etter landing på Andenes, der Solvik-Olsen ble møtt av ordfører Jonni Solsvik, gikk turen til lokalene til Andenesfisk i havna.


Fremskynder havneprosjekt

Regjeringen foreslår å fremskynde det store havneprosjektet på Andenes. Oppstart blir en gang i perioden 2018 til 2023.

 

Her fikk Solvik-Olsen informasjon om omstillingsarbeidet i Andøy, om Andøya Space Center og planene man har der, blant annet for satellittoppksytinger.

Han fikk også informasjon om havneprosjektet og reiselivssatsingen «The Whale». Lufthavnsjef Jørn Stave informerte om Andøya lufthavn.

Miljø og oljevernsenter

Ordfører Jonni Solsvik tok blant annet opp spørsmålet om miljø- oljevernsenter i Lofoten og Vesterålen.

– Med den virksomheten som er ved Andøya Space Center ligger alt til rette for at Andøy er det rette stedet for et slikt senter. I tillegg har Andøy en merknad fra Stortinget om ekstraordinær statlig innsats, sa Solsvik.


Fornøyd Aasvik etter miljøbase-etablering:

– Lokaliseringen av en oljevernbase er avgjørende

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik mener lokaliseringen av en oljevernbase har mye å si for innholdet.

 

Han fikk imidlertid ingen lovnad fra statsråden.

– Vi vil finne en hensiktsmessig lokalisering av et slikt senter. Jeg regner med at det vil bli tatt en avgjørelse før sommeren. Andøy stiller på lik linje med flere andre steder i regionen, sa Solvik-Olsen til pressen etterpå.

Drift av flyplassen

Stortinget har også sagt at flyplassen på Andenes skal drives videre etter at Forsvaret er borte, og med full rullebanelengde. Det er imidlertid et åpent spørsmål om hvem som skal betale for dette.

Statssekretær Øistein Bø (Forsvarsdepartementet) mener at det må være kundene til Andøya Test Center som må ta den regningen.

– Avinor ser nå på modeller for drift av flyplassen. Vi har samme utfordringen på Banak i Lakselv. Vi trenger for eksempel ikke å ha kontinuerlig brannberedskap tilpasset store fly. Vi har metoder for å drive dette effektivt og godt, sier avinorsjef Dag Falk-Petersen.

Droner

En ting som samferdselsministeren var veldig interessert i, var droner. Stortinget har bedt regjeringen utrede etableringen av et dronesenter på Andøya.


Gigantprosjekt til Andøya

Satellitt-base kan gi 300 arbeidsplasser.

 

– Vi vet lite om hva som skjer fra regjeirngen når det gjelder dronesenter. Jeg hper at vi snart kan komme i dialog om dette. Vi er klar, sa Odd Roger Enoksen, som er direktør ved Andøya Sapce Center.

– Det er mange sider ved droneaktivitet som vi må løse. Vi har et lovverk i Norge som er bedre rigget for droner enn i mange andre land. Derfor kommer utenlandske aktører til Norge for å teste. Det som ble presentert i dag om Andøya Space Center og droner viser at det ligger godt til rette for næringsutviking her, sier Solvik-Olsen.

– Muligheter

Solsvik åpnet møtet med å si at at Andøy har store utfordringer etter vedtaket om å legge ned flystasjonen.

– Det er ikke tema i dag. I dag skal vi se på mulighetene. Det betyr ikke at jeg er blir mindre uenig i vedtaket om flystasjonen, eller grunnlaget for vedtaket, sa Solsvik, som etter møtet håpet at nettopp muligheten var det som festet seg hos Solsvik-Olsen.

– Vi har utfordringer, men vi har også mange muligheter. Det avhenger av at staten er med å legge til rette for disse mulighetene. Jeg håper vi har skapt et inntrykk av det ikke er et samfunn som ligger med brukket rygg, sa Solsvik.

– Det inntrykket har dere klart å skape. Det har vært mye matnyttig informasjon, sa Solsvik-Olsen.

– Andøy er tema

Det er nå seks måneder siden Stortinget vedtok å legge ned Andøya flystasjon. Det eneste større tiltaket som er lansert fra regjeringen siden da, er fremskyndingen av havneprosjektet på Andenes. Som VOL skrev tidligere i dag, vil ikke Solvik-Olsen love penger til dette prosjektet i 2018.

– Når kommer det noe konkret, positivt for Andøy fra rejgeringen?

– Andøy er et tema som diskuteres i regjeringen. Det er mange prosesser det arbeides med og vi må sørge for å koordinere dette på en god måte. Jeg vet at Næringsdepartementet jobber med mulighetene ved Andøya Space Center. Når det gjelder havneprosjektet, må først Stortinget vedta Nasjonal transportplan. Jeg håper at folk ser at Andøy er et godt og solid samfunn og at det er grunn til å være positive for framtiden, sier Solsvik-Olsen.