Søker konsesjon for oppdrett av havsalat

– Andøya best egnet i landet for algeproduksjon

Arctic Seaweed – Aluwini søker nå om konsesjon for å dyrke havsalat på Kvalnes på Andøya. – Andøya er kanskje best egnet i landet for algeproduksjon, heter det i søknaden.

HAVSALAT Daniel Aluwini og selskapet Arctic Seeweed Aluwini søker nå omkonsesjon for oppdrett av havsalat på Kvalnes på Andøya.  Foto: Jan Morten Olsen

Andøy

Det kan bli stor aktivitet på Kvalnes på Andøya dersom det både blir etablert anlegg for landbasert oppdrett av laks og ørrett og dyrking av havsalat.