Nå blir det sykehjemsdebatt i Andøy

Rådmannen vil ha nytt sykehjem på Andenes

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen vil bygge Andøys nye sykehjem på Andenes. I tillegg vil hun bygge flere omsorgsboliger på Dverberg.

ANDENES Rådmann Kirsten Lehne Pedersen vil bygge nytt sykehjem på Andenes.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

Andøy kommune har i dagsykehjem på Åse (Andøy bo- og behandlingssenter – ABBS).

Før var det sykehjem også ved Andenes helsesenter, men her ble rommene omgjort til omsorgsboliger.


Tilbyr gratis sykehjemstomt på Åse

Ole Vollan gir gladelig avkall på sin 6–7 mål store strandsonetomt på Åse til Andøy kommune, slik at de kan få bygd sykehjem på andre siden av veien for dagens ABBS.

Bygget på Åse er gammelt og det er bestemt at det skal bygges nytt sykehjem. Det har ført til lokalisierngsdebatt i Andøy.

For rundt et år siden, tilbød Ole Vollan på Åse gratis tomt til Andøy kommune dersom sykehjemmet blir bygget der.

Også Dverberg og Bleik har vært lansert som lokalisering.

Andenes

Mandag 8. mai skal formannskapet i Andøy gi sin innstilling i saken. Rådmannens innstilling er klar. Hun vil bygge sykehjemmet på Andenes.


– Dette betyr «krig»

– Dette betyr «krig» i Andøy, sier Andøylistas John Helmersen om rådmannens innstilling.

– ABBS erstattes med 24 nye sykehjemsplasser og åtte dagplasser. Det nye sykehjemmet bygges på Andenes i samme område som Kiiljordheimen ig Andenes helsesenter, lyder innstillingen fra rådmannen.

Omsorgsboliger på Dverberg

Rådmannen vil også bygge 12 omsorgsboliger på Dverberg som skal stå ferdig før bygging av nytt sykehjem. Disse skal bygges som et bokollektiv.

Rådmannen mener videre at detfram mot 2035 skal bygges ytterligere 22 omsorgsboliger på Dverberg.

– Robuste fagmiljø

Rådmannen skriver i sin saksutredning at det både er økonomi og hensynet til fagmiljøene som gjør at hun vil bygge nytt sykehjem på Andenes.


Den nye kommunelegen i Andøy:

– Sykehjemmet må bygges på Åse

Andøys langstrakte kommune, høy kompetanse blant helsepersonellet og bygging av ny skole i Risøyhamn gjør at kommuneoverlege Astrid Bertinussen Holm er klokkeklar på at nytt sykehjem må bygges på Åse.

– Kommunens økonomiplan for perioden 2017 til 2020 peker på økonomisk handlefrihet som en hovedutfordring. Det er derfor nødvendig at det skapes mest mulig velferd for pengene, skriver rådmannen, og fortsetter.

– Forslaget vil bidra til at det etableres robuset fagmiljø på Dahletun der omsorgsboligen er samlokalisert med hjemmetjeneste sør og på Andenes der Kiiljordheimen, Andenes helsesenter omsorgsbolig, kjøkken Andenes helsesenter, hjemmetjeneste nord, legetjeneste, fysioterapi og helsesøstertjeneste er lokalisert i samme geografiske område.