Ap med 10 spørsmål om Andøya

Regjeringen må svare innen 2. juni klokken 12

– Vi forventer å få konkrete svar på konkrete spørsmål, sier Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen.

SPØRSMÅL Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen (i midten) har nå sendt 10 spørsmål til regjeringen om flyttingen av 333-skvadronen til Evenes. Her er hun på besøk ved Andøya flystasjon.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Andøy

Ap har nå sendt 10 spørsmål til regjeringen knyttet til etableringen av maritime patruljefly og flytting av 333-skvadronen fra Andøya til Evenes.

– Vi er nødt til å stille spørsmål når regjeringen ikke leverer på en klar og konkret bestilling fra Stortinget. Jonas Gahr Støre fikk inn en viktig setning i forliket om langtidsplanen om at beslutningsgrunnlaget skal kvalitetssikres og at dette skal rapporteres i revidert nasjonalbudsjett. Så kommer det nesten ingen ting fra regjeringen. Da må vi stille spørsmål, sier Berg-Hansen.

Ap med 10 spørsmål om Andøya

Her er spørsmålene

Her er spørsmålene om Andøya flystasjon og Evenes Arbeiderpartiet har sendt til regjeringen.

Spørsmålene

Ap spør om både armering av fly, våpenplattform, drivstoffanlegg, våpenlager, mangel på sekundær rullebane, investeringer og flyoperative flater.

Ett av spørsmålene lyder:

«Er det tilstrekkelig kapasitet for drivstoff til F-35,MPA-systemet og allierte fly på Evenes til at behovene både i fredstid og krigstid er ivaretatt. Er det behov for renovering av eksisterende drivstoffanlegg og vil det være behov for å investere i et nytt anlegg med tilstrekkelig kapasitet.»

– Tett dialog

– Hvordan er spørsmålene blitt til?

– Vi har hatt tett dialog med folk i Arbeiderpartiet og ordføreren i Andøy. Nordland Ap har hele tiden vært klar på at vi ønsker delt løsning mellom Andøya og Evenes, men står bak det forliket som er inngått. Derfor er det viktig for alle parter å få en gjennomgang av beslutningsgrunnlaget. Det er mange som har stilt spørsmål om beslutningsgrunnlaget og det er skapt uklarhet om flytting til Evenes vil ha den effekten det skal ha utfra langtidsplanen. Det må vi få klarhet i, sier Berg-Hansen.

Hun sier at spørsmålene kun handler om flyttingen av 333-skvadronen til Evenes.

– Det er ikke et eneste spørsmål som berører plasseringen av kampfly på Evenes. De skal være der, sier Berg-Hansen.

– Glade for at Ap spør

– Vi er glade for at Arbeiderpartiet spør. Det viser at partiet tar Stortingets merknad på alvor, Stein Håkon Eilertsen og Finn Allan Westjord.

– Forventer konkrete svar

Hun sier at hun forventer klare svar fra regjeringen.

– Spørmålene er rimelig konkret og vi forventer konkrete svar. Dette er en del av behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, så regjeringen har ikke veldig god tid til å svare. Svarene må foreligge innen 2. juni klokken 12.00, sier Berg-Hansen.