Hva skal omstillingen hete?

Hva skal omstillingsarbeidet i Andøy hete? Det er det ungdomsrådet i Andøy som skal avgjøre.

Ungdomsrådet i Andøy skal gi navn til omstillingsarbeidet kommunen nå skal gjennom. Constanse Kleppe. Eskil Jakobsen og Thea Rosander Teigen forteller her litt om prosessen og oppgaven.

VANSKELIG – Det blir en vanskelig å finne navn til omstillinsgarbeidet, men vi er glad for å fått oppgaven, sier Constanse Kleppe, Eskil Jakobsen og Thea Rosander Teigen i ungdomsrådet.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Onsdag var ungdomsrådet og elevrådene ved de to ungdomstrinnene i Andøy samlet for å starte arbeidet med å finne navn til omstillingsarbeidet.

Også elevrådet ved Andøy videregående skole skulle vært med, men møtet kolliderte med aktivitet på skolen.

Informasjon

I tillegg til ungdommene, deltok også representanter fra Andøy kommune og forskjellige næringer i Andøy. Det ble blant annet gitt informasjon om fiskeri, jordbruk, reiseliv, Andøya Space Center.

Rektor Ellen Ingbrigtsen informerte om Andøy videregående skole, og hun ba ungdommene ta navnearbeidet på alvor.

– Navnet er viktig, for det kan gi assosisasjoner til positive ting, sa Ingebrigtsen.

Møtes 6. juni

6. juni skal ungdomsrådet og elevrådene møtes på nytt. Da skal de ha en kreativ prosess for å finne gode forslag til navn. Deretter skal ungdomsrådet avgjøre hvilket forslag som er best.

– Det blir ingen enkel jobb, men vi er glad for å ha fått oppgaven, sier Constanse Kleppe, Eskil Jakobsen og Thea Rosander Teigen.