Hva skal omstillingen hete?

Hva skal omstillingsarbeidet i Andøy hete? Det er det ungdomsrådet i Andøy som skal avgjøre.
Andøy

Onsdag var ungdomsrådet og elevrådene ved de to ungdomstrinnene i Andøy samlet for å starte arbeidet med å finne navn til omstillingsarbeidet.