Ombudsmannen for Forsvaret på Andøy-besøk:

– Flere faktorer må belyses bedre

Denne uka besøkte ombudsmannen for Forsvaret Andøya flystasjon, og Roald Linaker sier han forstår at mange er uforstående til vedtaket om nedleggelse av basen. – Det er flere faktorer i prosessen som må belyses bedre, tilføyer Linaker.

USIKKERHET – De ansatte sier hverdagen er preget av stor usikkerhet og liten forutsigbarhet. Jeg forstår at mange stiller seg uforstående til nedleggelsesvedtaket, og er enig i at flere faktorer i saken bør belyses bedre, sier Roald Linaker (midten), her sammen med Jonni Solsvik og Karl Øyvind Bråten.   Foto: Alf Ragnar Olsen

Andøy

– Min oppgave er å påse at de ansattes interesser blir ivaretatt, og sørge for å holde Stortinget informert om situasjonen med tanke på at de ansatte og deres familier skal bli tatt vare på. Så jeg er her for å samle informasjon og snakke med folk, sier Linaker, som også møtte ordfører Jonni Solsvik.