Transportplan går 179 milliarder i minus

Flere økonomer reagerer på at politikerne satser på ulønnsomme transportprosjekter. Totalt går Nasjonal transportplan i minus med 179 milliarder kroner.

MINUS Mange av prosjektene i Nasjonal transportplan er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har nå informert Stortinget om at Nasjonal transport om planen totalt går 179 milliarder kroner i minus.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det er samferdselsministeren selv, Frps Ketil Solvik-Olsen, som konkluderer med underskuddet, skriver  VG.

«Samlet netto nytte for de nye prosjektene som startes opp er beregnet til minus 179 milliarder kroner», skriver statsråden i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP).


– Viser vilje til å satse 

– 470 millioner til havn viser vilje til å satse. Så får vi se når det er rett tidspunkt å starte opp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

I vår region er havneutbygging på Andenes og ny E10 mellom Sortland og Evenes/Bogen er med i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.

– Bygging av veier og jernbane som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, gjør Norge fattigere, advarer økonomiprofessor Steinar Strøm. Han er en av flere økonomer som reagerer og mener politikerne bruker investering i infrastruktur til å oppnå andre mål enn samfunnsøkonomisk nytte.

– Der nytten er lavere enn kostnaden, burde prosjektet få en helt konkret begrunnelse, sier han.


Tove Mette Bjørkmo om Hålogalandsveien:

– Glad for raskere oppstart

Regjeringen Solberg foreslår at arbeidene med Hålogalandsveien forseres med fem år.

Høyres Nikolai Astrup leder Stortingets transportkomité og var saksordfører for NTP. Han påpeker at flere prosjekter har effekter som ikke fanges opp av lønnsomhetsmodellene.

– Samfunnsøkonomiske modeller er i hovedsak basert på fremkommelighet og reisetid. Operatunnelen ga ingen gevinst i reisetid, men gjorde det mulig å bygge en ny, stor bydel i Oslo. Denne effekten fanger ikke modellene godt nok opp. Det hadde også vært mer lønnsomt å satse på buss enn T-bane på 1960-tallet, men i dag priser vi oss lykkelig for at den er bygget, sier han.