Får 95 millioner

KrF fikk gjennomslag for mer til Andøy

Kristelig folkeparti fikk gjennomslag for 15 milllioner kroner mer til i omstilling i Andøy i revidert statsbudsjett.

ANSVAR – Vi var uenig i vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, men tar ansvar for omstilling, sier Hans Olav Syversen i KrF, som fikk gjennomslag for 15 millioner kroner mer til omstilling i Andøy.  Foto: Audun Braastad/NTB scanpix

Andøy

Det betyr at Andøy kommune får 30 millioner kroner totalt til omstilling i 2017. Det er allerede bevilget 5 millioner kroner til oppstart, slik at det dermed kommer ytterligere 25 millioner i år.


Solsvik håper KrF lykkes

KrF vil ha mer til omstilling

Kristelig Folkeparti vil ha mer penger til omstilling i Andøy. Det sier Hans Olav Syversen (KrF), som leder finanskomiteen i Stortinget.

– Vi har plusset på omstillingsmidlene med 15 millioner kroner, noe som er et solid signal om å få til en omstilling etter vedtaket om nedleggelse av flystasjonen, sier Hans Olav Syversen i KrF.

Han sier at gleden er todelt.

– Vi var ikke enig i vedtaket om å legge ned flystasjonen, men vi sørger for å ta ansvar for omstillingen slik at man få til ny virksomhet i Andøy. Derfor har vi stått på for å få gjennom denne økningen, sier Syversen.

Sanner om omstillingsmidler:

– Ekstraordinær stor bevilgning

– Dette er en ekstraordinær stor bevilgning, sier kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) om regjeringens forslag om 80 millioner kroner til Andøy.

– Kjærkomne midler

– Dette er kjærkomne midler som kommer godt med når Andøysamfunnet skal omstilles etter at flystasjonen blir nedlagt. Det er store summer som regjeringen nå gå inn med å dempe virkningen av nedleggelsen. Det er også god til å områ seg for å få brukt pengene på best mulig måte, sier Hårek Elvenes i Høyre.

– Dette viser at regjeringen vil legge inn betydelige midler til Andøysamfunnet, noe man bør være tilfreds med, sier Elvenes, som snart kommer til Andøy for å delta i forsvarsdebatten 23. juni.