Frp med spørsmål i fylkestinget

Krangler om Andøy-omstilling

De er enige om at fylkeskommunen skal bidra til omstillingen i Andøy. Men der stopper enigheten mellom Frps Dagfinn Olsen og fylkesrådet i Nordland.

KRANGLER Dagfinn Olsen (Frp) og fylkesråd Mona Fagerås (SV) krangler om omstillingen i Andøy. Olsen mener Fagerås ikke tar ansvar for omstillingens, mens Fagerås mener Olsen burde rettet skytset andre steder. 

Andøy

Olsen, som kommer fra Lødingen og er Frps grupeleder i fylkestinget, stilte tirsdag spørsmål til fylkesrådet om omstillingen i Andøy. Det skjedde under fylkestingets samling i Sandnessjøen.

– Vil fylkesrådet ta grep slik at Andøy for omstillingsmidler tilsvarende 25 prosent av det som staten stiller med, spurte Olsen og pekte på at fylkeskommunen bidro med 25 av totalt 100 millioner til omstillingen i Meløy.

Det betyr i så fall at Nordland fylkeskommune skal bidra med drøye 23 millioner kroner til omstillingen i Andøy ettersom staten bidrar med 95 millioner kroner.

Frp spør:

– Vil fylkesrådet bidra med mer enn fem millioner?

I tirsdagens spørretime i fylkestinget spør Dagfinn Olsen (Frp) fylkesråden om omstillingsmidler til Andøy.

Mener Olsen svikter Andøy

Olsen fikk ikke svar på akkurat det.

Mona Fagerås (SV) er fylkesråd for næring mener det er Olsen som nå svikter Andøy.

– I stedet for å rette skytset mot fylkeskommunen burde gruppelederen i Frp bidra til at regjeringen støtter Andøy, svarte Fagerås, og sa at man ikke kan sammenligne Meløy og Andøy.

– I Meløy var det et privat selskap som gikk konkurs. Andøy er det staten som legger ned og som har det selvsagte ansvaret og sørge for at skadene blir minst mulig, svarte Fagerås.

– Flytter på ansvaret

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener spørsmålet fra Olsen er noe spesielt.

– Fylkeskommunen skal selvfølgelig være med å bidra til omstillingen i Andøy. Olsen forsøker nå å legge ansvaret for noe hans eget parti har vært med å vedta, over på fylkeskommunen. Regjeringen ville ikke engang anerkjenne behovet på 150 millioner kroner til omstilling, sier Norvoll.

Møter Andøy

Han sier at fylkeskommunen nå skal ha møte med Andøy kommune for å diskutere det videre arbeidet med omstillingen.

– Det er beklagelig at departementet ikke har satt seg ned med oss og Andøy for å diskutere hvordan man skal nå opp i 150 millioner kroner. Olsen burde heller bruke energien på å finne ut hvordan man kan få mer statlige midler til Andøy, sier Norvoll.

– Jeg har heller ikke registrert at Andøy har vært misfornøyd med den jobben fylkeskommunen har gjort, legger han til.

– Kan ikke skylde på hverandre

Olsen er på sin side oppgitt over det han kaller manglende evner til å ta ansvar.

– Fylkeskommunen har penger. Da må man være i stand til  bidra, og man bør bidra på samme nivå som man gjorde til Meløy. Andøy er like mye verdt som Meløy, sier Olsen til VOL.

Han viser til at han stemte mot vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, men mener likevel at fylkeskommunen må ta ansvar.

– Jeg kommer fra Lødingen og vet hva det betyr å miste tusen innbyggere. Når staten ikke bidrar nok, må noen ta grep. Vi kan ikke bare skylde på hverandre, sier Olsen.