Ny brannbil i Risøyhamn

Andøy kommmunale brannkorps i Risøyhamn kan nå juble over ny brannbil.
Andøy

Kommunestyret godkjente mandag investering i ny tankbil for å tilfredsstille krav til slukkevann i tilfelle brann ved nye Risøyhamn skole. Som Andøyposten og Vesterålen online.no tidligere har skrevet, så vil denne investeringen har nytteverdi utover å dekke dette behovet. Det vil også dekke behovene til slokkevann i Andøys bygder som ikke har tilgang på dette i egen regi.

Kostnaden kommer på 1,3 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift som dekkes innenfor byggeprosjektets rammer som heter Prosjekt Risøyhamn skole nybygg. Varabrannsjef Nis Harald Steinsvik opplyser at kostnadene tilsvarer en brukt tankogn, mens en ny tankvogn hadde kommet på mellom 3 og 6 millioner kroner.

I samme sak godkjennes også investeringer i felles varmesentral for skole og idrettsbygg til en kostnad på 493.000 kroner, eksklusive mererdiavgift. Dette finansieres omlag to tredjedeler med restmidler fra Prosjekt Risøyhamn idrettsbygg som er ferdigstilt, og resten fra nybyggprosjektet.