Rønneberg tar pause

To søker fritak

Halvar Rønneberg (Frp) tar pause fra lokalpolitikken. Også Venstres Per Erik Larsen søker seg fritatt.

PAUSE Frps Halvar Rønneberg tar pause fra Andøy-politikken på grunn av helsemessige årsaker.  Foto: Jørn Aune

MÅ FORTSETTE Venstres Per Erik Larsen har også søkt fritak fra politiske verv. Det mener rådmannen han ikke bør få. 

Andøy

To av kommunestyrets 23 representanter søker seg nå fritatt fra vervene sine knapt midtveis i kommunestyreperioden.

Det er helsemessige årsaker som gjør at Rønneberg nå søker fritak fra alle kommunale verv. Rådmannen innstiller på at søknaden innvilges.

– Søknaden fra Halvar Rønneberg (Frp) er vurdert slik at han ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine forpliktelser i kommunale verv. Det foreslås derfor at han innvilges fritak fra samtlige politiske verv, skriver rådmann Kirsten Lehne Pedersen i saksutredningen.

– Merkelig dag

– I morgen blir en noe merkelig dag og spesiell på mange måter. Jeg har søkt om permisjon/fritak fra alle kommunale verv. Etter 26 år som kommunepolitiker har slitasjen blitt for høy. Jeg gruer meg litt, gleder meg litt, nå har kroppen sagt sitt. Har fortsatt ett brennende hjerte for politikk og Andøy, skriver Rønneberg på sin Facebook-profil søndag, dagen før kommunestyremøtet.

Inn med Andersen

Det blir inntil videre Jan Harald Andersen som overtar Rønnebergs plass for Frp i kommunestyret.

Etter valgresultatet i 2015, er lona Tyra Ledahl som er neste på Frps liste. Hun er innvilget permisjon fram til 1. juli 2018. Dermed blir det Andersen som går inn i kommunestyret det kommende året.

Nei til fritak

En annen som søker fritak, er Venstres Per Erik Larsen. Her mener rådmannen at det ikke er grunnlag for å innvilge fritak.

Larsen begrunner søknaden med en krevende jobbsituasjon som krever 100 prosent fokus og at han er til stede hele tiden.

– Rådmannen har tidligere vært restriktiv med å anbefale fritak med denne type begrunnelse, dette ut fra presedens dette kan skape. Arbeidsforhold som krever stor innsats er forhold som gjelder mange av kommunestyrets medlemmer, og etter rådmannens vurdering bør terskelen for å innvilge fritak være høy, skriver rådmannen.