Samfunnsstraff for flere narkotikasaker

En vesteråling er dømt til samfunnsstraff for flere narkotikasaker, men ble frifunnet for det mest alvorlige punktet i tiltalen.
Andøy

Narkotikasakene har blitt avdekket både i Andøy og på Sortland, og er fra 2015 og 2016. Tiltalte hadde tilstått de fleste forholdene.

Frifunnet for amfetamin

Det mest alvorlige punktet i tiltalen, var oppbevaring av 60 gram amfetamin. Dette tiltalepunktet var basert på tiltaltes politiforklaring samme dag tiltalte ble pågrepet, en forklaring tiltale gikk bort fra i retten.

– Tiltalte forklarte da at han hadde følt seg presset til å forklare seg som gjort. Tiltalte opplyste under hovedforhandlingen at han hadde blitt plassert på en stol midt på gulvet og påsatt håndjern under ransakingen og at han i den posisjon hadde måttet forklare seg. Situasjonen hadde vært svært ubekvem. Han hadde vært ruset på narkotika og hadde ikke kontroll over situasjonen. Han hadde senere samme dag undertegnet forklaringen uten å ha lest nøye gjennom den, heter det i dommen fra Vesterålen tingrett.

Retten fant ingen andre opplysninger som kunne bekrefte at tiltalte hadde kjøpt 60 gram amfetamin, og frifant derfor tiltalte for dette punktet.

1 kilo hasj

Det neste punktet i tiltalten gjelder oppbevaring av ett kilo hasj. I tiltalen pekes det på at tiltalte solgte deler av dette hasjpartiet.

De neste tiltalepunktene gjelder oppbevaring av henholdsvis 3,7 og 3 gram hasj, samt bruk av hasj.

Falskt navn

Tiltalen omfatter også et punkt der tiltale oppga falskt navn i forbindelse med at han ble kontrollert av politiet.

Retten peker på at tiltalte forsøker å endre livet sitt etter å ha vært narkotikamisbruker siden tiltalte var 13 år. Tiltaltes umiddelbare tilståelse av forholdene, samt at flere av sakene ligger to år tilbake i tid, tilsier reduksjon i straffen.

Samfunnsstraff

Retten finner derfor at vesterålingen bør straffes med 120 timer samfunnsstraff, eller 120 dager i fengsel. Samfunnsstraffen skal gjennomføres i løpet av sju måneder. 

Dersom vesterålingen likevel havner i fengsel, reduseres fengselsstraffen med tre dager etter utholdt varetektsfengsling.