Robert Mood, som er tidligere generalinspektør for Hæren under forsvarsdebatten:

- Jeg ser ingen grunn til å flytte basen

Robert Mood fikk applaus under sitt foredrag under forsvarsdebatten på Andenes i ettermiddag.
Andøy

Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum deltok i debatten, mens tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide stilte for Arbeiderpartiet. Hårek Elvenes representerte Høyre. Ellers var alle partier i Stortinget representert.

Debatten, som også ble streamet på VOL i samarbeid med NRK, startet med et foredrag av Robert Mood, som er tidligere generalinspektør for Hæren.

- Det jeg sier her er for egen regning, startet Mood sitt innlegg med før han gikk inn på den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge. Hans innlegg gikk grundig og godt inn på situasjonen Norge har vært i og er i.

Han mente at det som skjedde i 2014 internasjonalt, blant annet med Russland sin invasjon av Krim, førte til en ny situasjon og nye trusler. Dette har påvirket forsvarspolitikken og debatten i Norge, hevdet han.

Han sa videre at man i Norge i dag ikke i realiteten hadde et forsvar som hadde mulighet til å takle en invasjon på kort sikt og i alle fall ikke på langt sikt.

Om Andøya sa han.

- Det er en velfungerende base. Mennesker i møte med mennesker fra Sovjet og Russland, riktignok gjennom flyvinduer og kameralinser. Men uendelig mer nyansert enn noe som er fjernstyrt. Denne basen har lyktes på grunn av kompetansen samlet på ett sted over tid. Jeg ser ingen grunn til å flytte basen, sa Mood og fortsatte.

- Så lenge man skal drifte billigere enn før, er det fornuftig å samle eggene i færre kurver. Ut fra en operativ tanker er det å flytte eggene i flere kurver langt smartere.

- Tallene

Før selve debatten startet, fokuserte også Mood på noe som ble en viktig og stor del av debatten også, nemlig tallgrunnlaget for avgjørelsen om flytting.

- Om man skal flytte må tallene være korrekte og man må ikke ha for stor kompetansetap eller for store kostnader.