Eriksen Søreide virker frustrert  over Andøya-debatten

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide virker frustrert over debatten om Andøya flystasjon. Det tyder et svar hun gir til VG om tilliten til Forsvaret.

FRUSTRERT Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, her i samtale med ordfører Jonni Solsvik, virker å være frustert over debatten om Andøya flystasjon. Hun trekker dette fram som en mulig årsak til at folk i Nord-Norge har liten tillit til Forsvaret.  Foto: Jørn Aune

Andøy

VG omtalte søndag kveld Forsvarets innbyggerundersøkelse. Den viser at bare en av tre nordmenn tror Forsvaret er i stand til forsvare landet.

Eriksen Søreide mener økt åpenhet om tilstanden i Forsvaret er årsaken til den lave tilliten.

– Forsvarssjefen og jeg har vært åpne om hva som er den reelle tilstanden i Forsvaret. Det var veldig, veldig mange år der det ikke skulle snakkes om mangler eller utfordringer. Alt virket bare helt strålende. Og det visste vi jo at det ikke var, så da tok vi en beslutning om å åpne opp om ting og sette i verk tiltak for å gjøre noe med det, sier hun, sier Eriksen Søreide til VG.

Tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er ikke enig.

– Åpenheten var like stor da som nå. Dessuten synes jeg det er rart at Eriksen Søreide snakker om åpenhet når vi har hatt en lang diskusjon om beredskap, der det har vært massiv kritikk fra Stortinget nettopp på grunn av manglende åpenhet, sier Strøm-Erichsen til VG:

Lav tillit i Nord-Norge

Særlig i Nord-Norge er tilliten til Forsvaret liten. Det er også her folk er mest opptatt av Forsvaret.

Eriksen Søreide har ingen god forklaring på det. Men hun har åpenbart merket seg støyen fra Andøy.

– Det er vanskelig å spekulere i hva som er årsakene. Mye av debattene har de siste månedene vært preget av at Andøya legges ned og at vi skal flytte aktiviteten til Evenes, uten at jeg vil slå fast at det er det som er grunnen, sier Eriksen Søreide.

– Er det ikke litt urovekkende at de som mener de vet mest om Forsvaret, også er de med lavest tillit, spør VG.

– Jeg tror som sagt at det grunnleggende ved den manglende tilliten, er at vi har vært åpne om svakhetene i Forsvaret. sier Eriksen Søreide til VG.