LNS rendyrker konsernet og oppretter egne divisjoner

Ønsker å få få bedre oversikt.

  Foto: Konsernsjef i LNS, Frode Nilsen.

Andøy

Styret i LNS Eiendom har vedtatt opprettelse av egne divisjoner for henholdsvis entreprenør- og gruvevirksomheten i konsernet.

Innunder Divisjon Entreprenør ligger LNS, LNS Spitsbergen, Hålogaland Grus & Betong og Hålogaland Element. I Divisjon Gruve ligger selskapene Rana Gruber, Skaland Graphite og Greenland Ruby, skriver konsernet i en pressemelding.

LNS har ansatt Bjørn Kielland fra Fauske som Divisjonsdirektør, Gunnar Moe fra Mo i Rana som Divisjonsdirektør Gruve og Frode M. Nilsen fra Risøyhamn som konsernsjef.

Dette er ikke dramatisk på noen måte. Vi gjør det for å rendyrke det vi gjør på de ulike fagfeltene. Vi er en bedrift står med en fot i gruveverden og en i anleggsverden. I tillegg gjør vi det for å ha bedre styring og kontroll, sier Nilsen til VOL.

Han forteller videre at endringene trer i kraft ganske umiddelbart.

Dette har lagt i kortene en stund og er egentlig bare en forsterkning av det vi allerede holder på med, slår han fast.