Her blir det Samskap

Etter all sannsynlighet blir det tidligere Nordlandsbank-bygget på Andenes hovedkvarteret for omstillingsarbeidet i Andøy.

SAMSKAP Andøy kommunes næringsavdeling og omstillingsorganisasjonen Samskap kommer trolig til å flytte inn i det tidligere Nordlandsbank-bygget på Andenes.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Andøy kommune er i gang med å etablere omstillingsorganisasjonen Samskap. Den skal ledes av næringssjef Brita Erlandsen, og skal i  tillegg ha to ansatte.


Og navnet er: «Samskap»

Omstillingsarbeidet i Andøy skal hete «Samskap». Det vedtok kommunestyret mandag.

 

– Vi har ansatt Tone Enoksen i den ene stillingen. Hun skal ha ansvaret for økonomistyring og rapportering. Jeg er opptatt av å få god kompetanse på plass og det har jeg fått nå med tanke på økonomistyring, sier Erlandsen.

Det skal ansettes en person til som skal drive med saksbehandling og rådgivning til dem som søker om omstillingsmidler.

– Her skal vi gjennomføre intervjuer og regner med å ansette i løpet av september, sier Erlandsen.

Nordlandsbanken

Næringsavdelingen og Samskap skal i tillegg inn i egne lokaler. Etter det VOL erfarer blir det i bygget som tidligere huset Nordlandsbanken og DNB.

– Da vi først søkte om lokaler, fikk vi inn tre tilbud. Deretter endret vi behovet for å få mer plass og da fikk vi inn bare ett tilbud. Vi gjennomfører nå sluttforhandlinger, sier Erlandsen.

Eget omstillingsstyre

Nå i sommer ble det også klart hvem som skal sitte i styret som skal lede omstillingsarbeidet. Styret ledes av Odd Roger Enoksen.


Line Tollefsen ble niende medlem i Samskap

LO Vesterålen fikk mandag et medlem i Andøy kommunes omstillingsorganisajon Samskap, da formannskapet valgte programstyret.

 

Det øvrige styret består av: fisker Thomas Wold, tidligere stortingsrepresentant og statsråd Lisbeth Berg Hansen, Wanja Bordewich (ansatt i Forsvaret), Daniele Zanoni (jobber med kvalturisme), ordfører Jonni Solsvik, opposisjonsleder Sveinung Ellingsen, kunstner Nikoline Spjelkavik og Line Tollefsen (LO).