Nordland Høyre lokker andværingene med gammel merknad:

Vil ha nasjonalt dronesenter til Andøy

Nordland Høyre vil at det skal etableres et nasjonalt dronesenter i Andøy, som Stortinget allerede har bedt om.
Andøy

Regjeringen er allerede bedt om å utrede et nasjonalt kompetansesenter for droner i Andøy. Det skjedde i en merknad:

Komiteen ber regjeringen utrede etablering av et nasjonalt kompetansesenter for droner/ubemannede farkoster, der Andøya Space Center og Andøya Test Center vurderes som en mulig lokalisering, og fremme dette for Stortinget på egnet måte, skrev Stortinget da Langtidsplanen for Forsvaret ble vedtatt.


Ansvar

Andrekandidat Jonny Finstad skriver i en pressemelding at han mener regjeringen har et særskilt ansvar overfor Andøy-samfunnet.

Han peker på at dronesenteret ikke er det eneste som skal vurderes. Satellittplanene til Andøy Space Center kan gi 200-300 arbeidsplasser.

– Lykkes vi med realiseringen av begge prosjektene vil det bety mange hundre nye kompetansearbeidsplasser til Andøya, som kommer i tillegg til øvrig omstilling, skriver Finstad i en pressemelding.