– Vi opplever at det er svært vanskelig å rekruttere leger

Andøy kommune sliter med å få fylt de to ledige fastlegestillingene ved legekontoret på Andenes. I tillegg gjør bemanningsutfordringer i fysioterapitjenesten at én fysioklinikk er midlertidig stengt.

Enhetsleder helse og familie i Andøy, Jørn Vollan, sliter med å rekruttere leger.  Foto: Arkivfoto

Andøy

Det har vært utlyst to fastlegeavtaler ved Andenes legekontor, etter en lengre periode med mange vikarer og utfordringer med å få på plass leger i faste avtaler. Den ene ble besatt med virkning fra 1. desember i år, men allerede før legen har tiltrådt i stillingen, har kommunen mottatt en oppsigelse på avtalen, da legen har takket ja til en annen jobb. Også i stilling nummer to har kommunen hatt positiv dialog, men også her har legen takket nei til fast avtale.

Det opplyser Andøy kommune om på sine nettsider.


Få vil bli fastlege i Norge

Nesten ingen søker på fastlegestillinger, heller ikke i de store byene. Flere arbeidsoppgaver og lengre pasientlister skaper stor mangel på fastleger.

 

Sliter med rekruttering

Dermed står det fortsatt to ledige fastlegeavtaler i kommunen. Det er ansatt vikarer i begge avtalene frem til 1. desember.


En har sagt opp:

Kun en fastlege igjen på jobb på Andenes

Lege Irina Sibirius har sagt opp sin stilling som fastlege ved Andenes legekontor, og 621 pasienter står nå uten fastlege.

 

– Vi opplever at det er svært vanskelig å rekruttere leger, og legger merke til at det ikke er noe som gjelder bare i Andøy, sier enhetsleder helse og familie, Jørn Vollan, på kommunens nettside.

– Vi vil imidlertid fortsatt gjøre det vi kan for å holde våre fastlege avtaler besatt. Pasienter tilhørende ledige fastlegeliste vil få sin oppfølging fra vikar som jobber på aktuell fastlegeliste.


– Uholdbar legesituasjon

Vil gi legene bedre betingelser

Andøy kommune vil gi legene i kommunen bedre betingelser. – Situasjonen for pasientene har vært uholdbar, sier ordfører Jonni Solsvik.

 

Redusert fysiotilbud

Helseutfordringene i kommunen stopper ikke der. Også i fysioterapitjenesten står avtaler ledig ut året. Ved Vesterålen Idrettsklinikk er det én vakant avtale, der det har vist seg å være vanskelig å få tak i vikar over så kort tid.

– Nå har det også oppstått et fravær hos fysioterapeut ved Andenes fysioterapi som vil vare i cirka seks måneder. Denne klinikken er nå midlertidig stengt og det jobbes med å få tak i vikar i dette fraværet, sier Vollan.

Det vil derfor være begrenset kapasitet i fysioterapitjenesten inntil vikarer er på plass. Vollan advarer om at pasienter vil kunne oppleve venteliste for behandling, og de vil prioritere det som er mest akutt.

– Vi ber om forståelse for situasjonen, sier Vollan.

Vesterålen Idrettsklinikk og Dahletun fysioterapi er åpent som normalt, med én fysioterapeut på hver klinikk.