Formannskapet i Andøy:

Vil selge «Gammelskolen» til Gulskolen SUS

Flertallet i formannskapet går inn for å selge «Gammelskolen» på Andenes til Gulskolen SUS. Her kom det fram at grunnlegger Mariell A. L. Hansen har Andrikken Eiendom med seg som garantister.

GULSKOLEN: Et flertall i formannskapet stemte mandag kveld for å selge til Gulskolen SUS. Saken avgjøres av kommunestyret. På bildet ser vi fra høyre Robert Svendsen, Sveinung Ellingsen (Ap), John Helmersen (AL), formannskapssekretær Greta Larsen, ordfører Jonni Solsvik (med ryggen til), rådmann Kirsten Lehne Pedersen, Kate Eliassen (H), Knut Nordmo (Sp) delvis skjult og Hermod Bakkevoll (Krf). Foto: Mette-H. Berger Amundsen 

Andøy

Som vol.no tidligere har skrevet går rådmannen i Andøy inn for å selge «Gammelskolen» til høystbydende som er A.H. Event med Andreas Haugen som styreleder. Budet er på en halv million kroner. Saken skapte stor debatt i formannskapet.

Ordfører Jonni Solsvik påpekte innledningsvis at det sent søndag kveld kom en mail fra Andrikken Eiendom ved Kristian Adolfsen som mente noe om tilbudet fra Gulskolen SUS. Denne ble lagt fram i formannskapsmøtet som mandag kveld ble avholdt på Risøyhamn skole.

I mailen påpeker Adolfsen at det i Andøy verserer en del spekulasjoner om hvorvidt Mariell Lind Hansen vil klare å gjennomføre sitt prosjekt om Gulskolen som et sosialt knutepunkt for lokalbefolkning, tilreisende, turister og andre som ønsker å bygge broer på tvers av alder, nasjonalitet og kunstformer.


«Gulskolen»-debatten:

– Den glød Mariell viser for Gammelskolen må vi ikke slukke

– Jeg har hatt en våkenatt. Temaet for denne natt var gammelskolen på Andenes, skriver Birger Elverum.

 

Garantist for kapital

Adolfsen opplyser at de er villig til å bistå både med kapital og kommersiell kunnskap for å få prosjektet gjennomført. Dersom hun får kjøpe skolen for 50.000 kroner som hun har lagt inn bud om, kommer det til å bli startet et ideelt folkeaksjeselskap for hele befolkningen, der alle tilbys å kjøpe aksjer. Dersom det tegnes aksjer for mindre enn 600.000 kroner, vil Andrikken Eiendom tegne resten av aksjene.

–Jeg oppfatter mailen dithen at de ønsker å formidle en garanti for en minimumstegning på 600.000 kroner i aksjekapital, påpekte Solsvik i innledningen til behandlingen.

Teknisk sjef Arne Blix opplyste at det er utarbeiet en selvstendig rapport som viser at en utvendig renovering av bygget vil komme på 2,4 millioner kroner. En totalrenovering for bygget innvendig vurderes til 12 millioner kroner.


Rådmann foreslår salg til A.H Events AS

Det har nylig kommet fram at det ligger tre bud på «Gammelskolen» på Andenes. I slutten av måneden skal formannskapet se på forslag fra rådmannen.

 

Ville utsette

Hermod Bakkevoll (Krf) foreslo en utsettelse av saka til de hadde satt seg nærmere inn i de nye opplysningene som kom fram i møtet.

–Dette handler om kommunens tilgang på areal i framtida, og at vi nå skal kvitte oss med råderetten over en av de mest verdifulle eiendommer vi har i Andenes sentrum, påpekte han.


Advarte mot utsettelse

Kate Eliassen (H) advarte mot utsettelse, siden «Gammelskolesaken» hadde versert i kommunen så lenge hun kunne huske. Hun ønsket nå en avklaring.

Robert Svendsen (MDG) savnet en vurdering av kommunens tomteverdier.

–Det vil sannsynligvis koste mer enn en halv million kroner å skaffe oss ei slik tomt tilbake igjen. Jeg synes prisen er for billig, sa han.

Solsvik poengterte at det å utsette saken og beholde tomta selv ville være merkelig mot de som har lagt inn bud.

Eliassen uttrykte bekymring i forhold til om de som viste seriøs interesse i bygget ville komme til å trekke budene sine, siden kommunen med denne vinglingen kunne oppfattes som useriøs.

Sveinung Ellingsen (Ap) mente at Andøy kommune ikke hadde dårlig tid.

–Det er viktig å ha en debatt om hvordan bruken av bygget skal være. Ønsker vi utleie til Airbnb eller noe annet, eksemplifiserte Ellingsen.

Solsvik ønsket å stemme om Bakkevolls utsettelseforslag som falt med tre stemmer (Svendsen og Ellingsen).


Vil ha forkjøpsrett

Deretter fremmet Svendsen et forslag som gitt på å selge bygget til Gulskolen SUS for 50.000 kroner med en forkjøpsrett for kommunen til å kjøpe tilbake til markedsverdi.

–Dersom aktørene får etablert et kultursenter er det flott, men dersom det rives og selges på det åpne markedet, så ønsker jeg at kommunen skal få førsteretten til å kjøpe det tilbake, sa Svendsen.


Mange nok kultursentere allerede

Bakkevoll fremmet et nytt forslag der han gikk inn for at «Gammelskolen» ikke selges. Andøy kommune beholder tomta og river bygget.

–Vi bør tenke over hvor mange kultursenter Andøy kommune skal ha. Kilgården står som et fuglefjell. Vi har Veita, en del Galelrier rundt omkring overalt. Dessuten er det på god vei til å bli et fuglefjell på «Gammelskolen» også, påpeker han. Dette forslaget falt med støtte fra Svendsen og Ellingsen.

Flertall på fire

Deretter fikk Svendsens forslag flertallpå fire (Ellingsen, Bakkevoll og John Helmersen (AL)). Rådmannens forslag falt med tre stemmer (Solsvik, Eliassen og Knut Nordmo (Sp). Saken behandles av kommunestyret 9. Oktober.


Bildetekst: