Satser på tømmerkai til 20 millioner kroner i Risøyhamn:

– Kan bli bra for Andøys omstilling

Hans Benjaminsen mener den fremtidige tømmerkaia i Risøyhamn kan gi ringvirkninger langt utover skogbruksnæringa. – Kaia kan bli bra for Andøys omstilling, påpeker han.

OMSTILLINGSBETYDNING: – Ny tømmerkai vil gagne både skogbruksindustri og annet næringsliv. Ordentlige havneforhold med ni meters dybde kan bli en bra sak for Andøysamfunnet nå når omstillingen står for tur, sier Hans Benjaminsen. Han er avbildet på tomta der tømmerkaia er planlagt bygd. foto: mette-helene berger Amundsen 

Tilskuddet gir oss muligheter til å ekspandere

Hans Benjaminsen
Andøy

Som Andøyposten skrev i juni, kom Th. Benjaminsen gjennom nåløyet hos Landbruksdirektoratet og ble invitert til å utarbeide en fullstendig søknad til tømmerkaitilskudd.