A.H. Event får kjøpe «Gammelskolen»

Kommunestyret avgjorde mandag at A.H. Event får kjøpe «Gammelskolen» for en halv million kroner.

Syv stemte imot flertallsforslaget fra Kate Eliassen (H) om å selge «Gammelskolen» til A.H.Event.  Foto: Mette-H. Berger Amundsen

Andøy

Kommunestyret gjorde om på flertallsinnstilingen fra formannskapet om å selge «Gammelskolen» på Andenes for 50.0000 kroner til Gulskolen SUS (selskap under stiftelse) til grunnlegger Mariell Amelie Lind Hansen.

– Oppriktig lei meg

I stedet stemte et flertall på 16 stykker på salg til A.H. Event ved styreleder Andreas Haugen for 500.000 kroner.

Kate Eliassen (H) fremmet flertallsforslaget som samtidig fikk med et punkt som skal utforme en fortrinnsrett til tilbakekjøp for Andøy kommune, dersom tomt og bygg blir lagt ut for salg senere en gang.

– Jeg ble oppriktig lei meg over forslaget omå rive «Gammelskolen». Den er fra 1935 og vekker sterke følelser hos mange. Jeg blir skuffet om dette blir rivingsforslaget blir reist igjen i kommunestyret, sa hun.

Et flertall på 16 stykker stemte for et salg av Gammelskolen til A.H. Event ved styreleder Andreas Haugen for 500.000 kroner.  Foto: METTE-H. BERGER AMUNDSEN

 

Ville rive også denne gang

Hermod Bakkevoll (Krf) fremmet også denne gang et forslag om at Andøy kommune ikke selger skolen, men istedet rive den og beholde tomta.

– Jeg har sjekket om jeg er pliktig til å stemme for de andre alternativene, dersom mitt forslag faller. Det er jeg, og da har jeg ombestemt meg om hvem jeg ønsker å selge til. Jeg har studert papirene som ble lagt fram i formannskapet og kommet fram til at Gulskolen SUS er et uvisst alternativ til bevaring, så jeg kommer i stedet til å stemme for mindretallsforslaget som ønsket å selge til A.H. Event, påpekte Bakkevoll.


I dag avgjøres skolesaken i Andøy

I dag skal kommunestyret i Andøy bestemme hvem som skal få kjøpe den gamle barneskolen på Andenes.


Fremskrittspartiets Kolbjørn Blix som i Andøyposten etter formannskapsmøtet ga sin støtte til Gulskolen SUS hadde forandret mening til kommunestyret.

– Jeg kommer til å stemme for A.H. Event, som jeg ser for meg er best i stand til å verne om «Gammelskolen» og de minnene jeg ønsker å bevare i forhold til den. Sander Pettersen og «Gammelskolens venner» har gjort en god jobb, men jeg er ikke så sikker på at de får bevart skolen, påpekte han.

Sak siden 2009

Ordfører Jonni Solsvik ga honnør til alle som har holdt gående oppmerksomheten rundt viktigheten av å bevare skolen.

– Saken har vi hatt gående siden 2009, og det har endt på at det er vanskelig å få noen til å ivareta drifta og de investeringer som er nødvendig. Jeg anser A.H. Event som den eneste av budgiverne som kan sikre at det skjer i forhold til at de har et driftskonsept som kan forsvare det som er nødvendig av investeringer til renovering. Vi snakker om investeringer i 12-15 millioners klassen, sa Solsvik.

– Saken har vi hatt gående siden 2009, og det har endt på at det er vanskelig å få noen til å ivareta drifta og de investeringer som er nødvendig, sier ordfører Jonni Solsvik.  Foto: Alf Ragnar Olsen

 

– Må ha inntjening som forsvarer

I konseptet står det at A.H. Event ønsker å gjennomføre en omfattende oppgradering i henhold til takst og vurderinger på mellom 10 og 15 millioner kroner.

– Dersom dette skal la seg gjennomføre som et fint bygg i «Værret» må vi ha en inntjening som forsvarer dette. Vi vurderer den sterke veksten i turistnæringen med behov for økt kapasitet på både overnatting og bespisning. Vi ønsker å rigge Andøy-samfunnet for ytterligere vekst ved satsing på «Gammelskolen» og «Arresten», skriver Andreas Haugen.

Det arealet som ikke benyttes til overnatting for kortidsleie på «Gammelskolen», ser Haugen for seg at benyttes til utleie for annen kommersiell aktivitet. Han regner med at de kommer til å bruke et år på oppbyggingen. De er også villig til å tilby Andøy kommune forkjøpsrett til å kjøpe tilbake bygget til markedspris.

Framtidsrettet for ungdom

Robert Svendsen (MDG) ønsket å tenke fremtidsrettet og ville rekruttere ungdom til stedet som kunne ha bruk for tomteareal i sentrum. Han ønsket derfor å stemme for Bakkevoll sitt forslag.

Også Sveinung Ellingsen signaliserte at Ap ønsket å beholde tomta, siden verdien av den er stor. De kom til å stemme for Bakkevoll sitt forslag.

Lavere enn markedsverdi

John Helmersen (AL) signaliserte at Andøylista hans ønsket å gi Gulsskolen SUS en sjanse og foreslo å selge til dem med en forkjøpsrettklausul til kommunen på å kjøpe tilbake for 50.000 kroner, i tillegg å eventuelt vurdere verdien på det som er gjort av investeringer i bygget.

– Gulskolen SUS har ikke de samme sterke økonomiske muskler som A.H.Event har. Det at sistnevnte har slike muskler er knyttet til dette kommunestyret, uten at jeg skal gå mer inn på det, sa han.

– Forslaget til Kate Eliasssen om en fortrinnsrett til gjenkjøp fra A.H.Event til markedspris blir feil, siden tomta er verdt langt mer enn en halv million kroner, påpekte Helmersen.

Solsvik understreket at innløsningsretten vil bli utarbeidet av administrasjonen, og så forelagt politikerne for ny behandling, så den sikrer kommunenes interesser i forhold til hva som var inngangsverdien.

Bakkevolls forslag om å ikke selge skolen fikk seks stemmer. Helmersens forslag fikk seks stemmer. Eliassens forslag ble til slutt satt opp mot formannskapets innstilling. Totalt stemte 16 for Eliassens forslag om å selge til A.H. Event med en kontraktfestet innløsningsrett for kommunen ved et eventuelt framtidig salg.