– Kom og gi innspill til hvordan Andøy-samfunnet skal utvikle seg

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen håper på stinne brakker når Andøy kommune inviterer folket til å gi innspill til kommuneplanens samfunnsdel.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen håper på masse folk og gode innspill om Andøysamfunnets framtid på folkemøter i dag og i morgen. Arkivfoto: Mette-H. Berger Amundsen 

Andøy

Andøy kommune er nå i startgropa for å få utarbeidet samfunnsdelen av kommuneplanen. Planen skal gi mål og føringer på hvordan Andøysamfunnet skal utvikle seg fram mot 2030.

– Vi ønsker engasjement fra folk og oppfordrer de som ønsker å være med og ha synspunker på hvordan kommunen skal utvikle seg å stille på folkemøter, sier rådmann Kirsten Lehne Pedersen.

Hisnakul og Dverberg

I kveld er det møte på Hisnakul, og i morgen, onsdag, står Dverberg for tur.

– Kommunens samfunndel skal inneholde en visjon og flere mål for ulike områder. Det skal være en sammenheng mellom kommunens arealdel som allerede er vedtatt og  samfunnsdelen som vi nå begynner på. Når vi har fått vedtatt samfunnsdelen, så vil den være styrende for hvordan arealdelen skal revideres neste gang, sier Pedersen. Hun opplyser at Andøy kommune i  utgangspunktet manglet begge planene, men at arealdelen hastet mest og ble vedtatt ferdig i 2014.

– Nå gjør vi samfunnsdelen og ønsker involvering og innspill fra folk. Vi har leid inn konsulentfirmaet BDO for å bistå oss i prosessen. De stiller med folk på møtene, sier hun. Hun ser frem til å få mål og føringer på hvordan folk ser for seg at samfunnet skal utvikles fram til 2030. Da gjelder det å få identifisert fokusområder som vil ha innvirkning på utviklingen av samfunnet i et så langt perspektiv.