Ingen Andøya-forslag fra Senterpartiet i dag:

Flobergseter: – Vi er ikke stressa, vi vet det kommer

Senterpartiet fremmet i dag ikke et dokument 8-forslag i Stortinget om å gjøre om på Andøya-vedtaket. Hilde Flobergseter i Bevar Andøya Flystasjon er imidlertid sikker på at det kommer.

Hilde kom seg ikke til Tromsø for å stille spørsmål under statsministerduellen.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Andøy

– Jeg har snakket med dem (Senterpartiet red.anm) og jeg er etter å ha gjort det trygg på at de kommer med et såkalt dokument 8-forslag. Det som er viktig når de gjør det er at de må være trygge på at forslaget får flertall.


Willfred Nordlund SP om Andøya-forslag i Stortinget:

– Dokument 8-forslaget om Andøya blir fremmet så snart det er ferdig

Willfred Nordlund, Stortingsrepresentant for Senterpartiet, sier et dokument 8-forslag om Andøya kommer så snart det er ferdig.

 

Flobergseter sier hun derfor ikke er stressa.

– Vi vet de jobber med det. Derfor er jeg ikke stressa over at det ikke kommer nå. De kan ikke bruke opp denne muligheten ved å gå inn før de vet at mange nok stemmer er sikra.


Opposisjonen kvesser knivene – klart for omkamper på Stortinget

Stortinget får litt av en pangstart når arbeidet starter for alvor på tirsdag. Opposisjonen har varslet omkamp på en lang rekke områder.

 

– Flere kan snu

Hun tror det kan komme frem momenter som kan få flertall for et slikt forslag.

– Vi vet det jobbes iherdig med dette og at det hele tiden dukker opp mer info. Vi håper at info kommer frem slik at flere snur og flertallet blir sikra for saken.


– Har ingen tillit til tallene, mye er utelatt

ANDØY: En ny rapport hevder de totale kostnadene  for utbygging på Evenes flystasjon blir 4,1 milliarder kroner. – Mange av kostnader er ikke tatt med i beregningen, sier Rune Øverås.

 

Mange forslag

Selv om Andøya ikke kom opp i dag, kom det flere andre forslag fra opposisjonen. Totalt 25 i tallet. Dette er betraktelig mer enn normen. Til sammenligning kom det sju i fjor. Statsminister Erna Solberg advarte tidligere mot å fremme mange forslag da hun mener dette vil skape politisk kaos.

– Det er regjeringen som har laget problemer og presset gjennom saker som skapt masse konflikter med knappest mulig flertall. Her kommer det forslag som gjør at du kan dempe konfliktene og få en løsning, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Partiet hans fremmer totalt ni forslag, men Andøya er altså foreløpig ikke ett av dem.

Forslagene er:


  • Anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner
  • Omgjøring av vedtak angående ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå
  • Norsk Offentlig Utredning (NOU) om Brexit og Norges alternativer til EØS-avtalen
  • Retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten
  • Hindre tilbakevirkende kraft når det gjelder kompetansekrav for lærere
  • Politireformen og å sikre bemanning og innhold ved lensmannskontorene
  • Bedre finansieringen av dagaktivitetstilbud, sikre et tilbud til alle med behov og å endre investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger til å gjelde både nyetablering og rehabilitering
  • Mer fysisk aktivitet i skolen
  • Tiltak for å styrke fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. Flere leger ute i kommunene.

Dette er dokument 8-forslag:

Representantforslag (frem til 1. oktober 2006: Privat forslag, ofte omtalt som Dokument 8-forslag) betegner stortingsrepresentantenes rett til å fremme private saker i Stortinget. Forslagene kan fremmes av en representant alene eller sammen med flere.


Representantforslagene fremmes for Stortinget på lik linje med proposisjoner og meldinger fra regjeringen, og behandles i stortingskomiteen som har fagansvar for saken. Etter innstilling fra komiteen behandles forslaget i plenum i Stortinget. Komiteen kan foreslå at representantforslaget bifalles, eller at det oversendes til regjeringen for utredning og uttalelse, eller at det avvises. I tilknytning til representantforslag er det regjeringens plikt å rapportere framdrift og behandling av representantforslag som er vedtatt av Stortinget.


Ordningen med representantforslag var i utgangspunktet en mulighet for odelstingsrepresentantene til å fremme private forslag for Odelstinget, men ble fra 1977 utvidet til også å gjelde generelle private forslag fremmet for Stortinget. Stortingsrepresentantenes adgang til å fremme private forslag er regulert i Stortingets forretningsorden §§ 28, 29, 31 og 50.

Representantforslagene publiseres i en dokumentserie kalt Dokument nr. 8, derav kallenavnet Dokument 8-forslag. (Kilde: Wikipedia)