10 millioner kroner til omstilling i Andøy i 2018

I Statsbudsjettet foreslår Regjeringen å sette av 10 millioner kroner til omstilling i Andøy.

KJEMPER: Regjeringa og Arbeiderpartiet har blitt enige om langtidsplanen for Forsvaret. Andøya flystasjon legges ned. - Kampen om flystasjonen er ikke over, sier ordfører Jonni Solsvik.   Foto: Hans Viktor Øye

Andøy

I sammenheng med den planlagte nedleggelsen av flybasen på Andøya har Andøy kommune fått til sammen 35 millioner kroner til omstillingsarbeid i 2017. I 2018 foreslår regjeringen 10 millioner kroner i ekstraordinære omstillingsmidler til Andøy kommune.

«Regjeringen vil bidra med ytterligere 50 millioner kroner, utover forslaget i budsjettet for 2018, til omstilling i Andøy kommune», heter det i forslaget.

Det vises også til at bevilgningen til Nasjonalt senterfor romrelatert opplæring (NAROM) ble økt med 6,6 millioner kroner til totalt 15 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Regjeringen skriver i dokumentet at de legger til grunn at også Nordland fylkeskommune bidrar med ressurser til omstillingsarbeidet.

– Tar ansvar

– Staten tar samfunnsansvar for berørte lokalsamfunn og regioner når statlige omorganiseringer fører til stor reduksjon i aktivitetene. Nedlegginga av Andøy flystasjon vil gji et behov for omstilling, nytt næringsliv og arbeidsplasser. Regjeringa er opptatt av å legge til rette for at kommunen skal ha gode føorutsetninger for vekst og trygge jobber framover, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Samfunnet i Andøy må omstille seg. Nye, trygge arbeidsplassar blir særs viktig i tida som kjem. Regjeringa ønskjer å medvirke til rask omstilling - og at det blir skapt nye, framtidsretta og trygge arbeidsplassar i kommunen, heter det i ei pressemelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Andøy har store muligheter innan havbruk og fiskeri, reiseliv og romteknologi, for å nevne noe. For Andøysamfunnet tyder vel så mye at staten legg til rette for investering i disse næringene som reine løyvingar til omstilling, sieer Sanner.