Kilder til VOL:

Senterpartiet leverer dokument 8-forslag om Andøya

Etter det VOL kjenner til vil Senterpartiet tirsdag 7. november levere et dokument 8-forslag hvor de ber om ny gjennomgang av tallgrunnlaget for nedleggelsen av Andøya Flystasjon.

Leder i Senterpartiet (Sp) Trygve Slagsvold Vedum under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB. 

Andøy

Dette får VOL bekreftet av kilder på Stortinget. VOL har ikke fått dette bekreftet av Senterpartiet eller noen av opposisjonspartiene.

Da vi snakket med Willfred Nordlund i Senterpartiet for to uker siden sa han at et dokument 8-forslag var nært forestående. Nå viser det seg at det kommer førstkommende mandag.

Etter det VOL forstår vil forslaget leveres med støtte fra flere partier. VOL har ikke fått bekreftet hvilke partier som er med eller ikke.

Det er møtefri på Stortinget denne uka, men ved første mulighet neste tirsdag, altså 7. november, vil forslaget leveres inn.


Støre: – Det vi sa i valgkampen står ved lag

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, har på Facebook gått ut og avkreftet at de går vekk fra lovnadene om å se på Andøya-vedtaket på nytt.

 

Jobb over tid

Etter det VOL kjenner til har Senterpartiet jobbet over en lengre periode med å skaffe bred støtte for forslaget i Stortinget før de leverer det inn. Samtalene har vart helt frem til de siste dagene og dokumentet er nå signert og vil bli levert inn over helga.


Willfred Nordlund SP om Andøya-forslag i Stortinget:

– Dokument 8-forslaget om Andøya blir fremmet så snart det er ferdig

Willfred Nordlund, Stortingsrepresentant for Senterpartiet, sier et dokument 8-forslag om Andøya kommer så snart det er ferdig.

 

Ekstern gjennomgang

Detaljene i forslaget er ikke kjent, men det skal gå ut på at Senterpartiet og deres allierte ønsker en ny ekstern gjennomgang av tallmaterialet for nedleggelsen av Andøya Flystasjon.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sa tidligere fredag at Ap ville komme med et forslag om Andøya selv. Om det betyr at AP ikke er med på Sp sitt forslag vites ikke.


Dette er et dokument 8-forslag:

Kilde: Wikipedia

  • Representantforslag (frem til 1. oktober 2006: Privat forslag, ofte omtalt som Dokument 8-forslag) betegner stortingsrepresentantenes rett til å fremme private saker i Stortinget. Forslagene kan fremmes av en representant alene eller sammen med flere.
  • Representantforslagene fremmes for Stortinget på lik linje med proposisjoner og meldinger fra regjeringen, og behandles i stortingskomiteen som har fagansvar for saken. Etter innstilling fra komiteen behandles forslaget i plenum i Stortinget. Komiteen kan foreslå at representantforslaget bifalles, eller at det oversendes til regjeringen for utredning og uttalelse, eller at det avvises. I tilknytning til representantforslag er det regjeringens plikt å rapportere framdrift og behandling av representantforslag som er vedtatt av Stortinget.
  • Ordningen med representantforslag var i utgangspunktet en mulighet for odelstingsrepresentantene til å fremme private forslag for Odelstinget, men ble fra 1977 utvidet til også å gjelde generelle private forslag fremmet for Stortinget. Stortingsrepresentantenes adgang til å fremme private forslag er regulert i Stortingets forretningsorden §§ 28, 29, 31 og 50.
  • Representantforslagene publiseres i en dokumentserie kalt Dokument nr. 8, derav kallenavnet Dokument 8-forslag.