Ap åpner for å støtte Sp sitt Andøya-forslag

Både Sp, Venstre og KrF ønsker en ny gjennomgang av kostnadene knyttet til å legge ned Andøya flystasjon. Nå er det mulig at Ap vil støtte en slik gjennomgang.
Andøy

De tre partiene behøver Arbeiderpartiets støtte for å få flertall i stortingssalen for en slik gjennomgang, og overfor Dagbladet bekrefter Ap at det nå foregår samtaler mellom de fire partiene for å få på plass en felles løsning.


Kilder til VOL:

Senterpartiet leverer dokument 8-forslag om Andøya

Etter det VOL kjenner til vil Senterpartiet tirsdag 7. november levere et dokument 8-forslag hvor de ber om ny gjennomgang av tallgrunnlaget for nedleggelsen av Andøya Flystasjon.

 

– Vi vil følge opp det vi lovet i valgkampen, enten gjennom forslag med andre eller eget forslag. Det viktigste er at vi får en gjennomgang som gjenoppbygger tilliten til de beslutningene Stortinget har fattet, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap).


Dette er et dokument 8-forslag:

Kilde: Wikipedia

  • Representantforslag (frem til 1. oktober 2006: Privat forslag, ofte omtalt som Dokument 8-forslag) betegner stortingsrepresentantenes rett til å fremme private saker i Stortinget. Forslagene kan fremmes av en representant alene eller sammen med flere.
  • Representantforslagene fremmes for Stortinget på lik linje med proposisjoner og meldinger fra regjeringen, og behandles i stortingskomiteen som har fagansvar for saken. Etter innstilling fra komiteen behandles forslaget i plenum i Stortinget. Komiteen kan foreslå at representantforslaget bifalles, eller at det oversendes til regjeringen for utredning og uttalelse, eller at det avvises. I tilknytning til representantforslag er det regjeringens plikt å rapportere framdrift og behandling av representantforslag som er vedtatt av Stortinget.
  • Ordningen med representantforslag var i utgangspunktet en mulighet for odelstingsrepresentantene til å fremme private forslag for Odelstinget, men ble fra 1977 utvidet til også å gjelde generelle private forslag fremmet for Stortinget. Stortingsrepresentantenes adgang til å fremme private forslag er regulert i Stortingets forretningsorden §§ 28, 29, 31 og 50.
  • Representantforslagene publiseres i en dokumentserie kalt Dokument nr. 8, derav kallenavnet Dokument 8-forslag.
 

Trenger Ap

Det omstridte forslaget om nedlegging av flystasjonen kom i forbindelse med forsvarsforliket mellom Ap og regjeringspartiene for snart ett år siden.


Leverer dok 8-forslag med støtte fra Venstre og Krf

Senterpartiet, Venstre og KrF vil ha en ny gjennomgang av kostnadene knyttet til å legge ned flystasjonen på Andøya.


Trygve Slagsvold Vedum (Sp) håper å få Ap med på laget.  Foto: NTB

 

Senest tirsdag sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB at han fortsatt håpet å få Ap med på laget.

– Det har vært bevegelse i Ap det siste året, sier han.


Ap vil be regjeringen se på tallene, Sp vil ha ekstern gjennomgang

Før helgen kom det frem at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil at tallgrunnlaget for nedleggelsen av Andøya Flystasjon. Forskjellen på de to forslagene virker imidlertid å være stor på ett punkt.


Frem og tilbake

Ap har hittil ikke stilt seg bak det ferske Sp-forslaget, men har varslet et eget forslag i Stortinget om saken. Forskjellen på de to forslagene er at Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker en ekstern gjennomgang av tallene, mens Arbeiderpartiet har ønsket at regjeringen skulle gå gjennom egne tall på nytt.

Nå ser det altså ut til at Arbeiderpartiet likevel er på glid.


Støre: – Det vi sa i valgkampen står ved lag

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, har på Facebook gått ut og avkreftet at de går vekk fra lovnadene om å se på Andøya-vedtaket på nytt.

 

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk i VG sist uke langt i å si at det ikke er aktuelt for partiet å reforhandle flyttingen av Andøya, slik tidligere forsvarsminister og Ap-politiker Espen Barth Eide åpnet for i valgkampinnspurten.


Ap vil likevel ikke frede Andøya

Mot slutten av valgkampen åpnet Ap for å beholde Andøya som flybase. Det er ikke aktuelt lenger, bekrefter Ap-leder Jonas Gahr Støre overfor VG.

 

Saken oppdateres.