Gir 10.000 kroner til «Stolt ung fisker»

«Stolt Ung Fisker» får 10.000 kroner i støtte fra næringsfondet til Andøy kommune.

Næringssjef i Andøy, Brita Erlandsen, mener arrangementet «Stolt ung fisker» er et positivt bidrag til å få ungdom inn i fiskerinæringa.  Foto: Jørn Aune

Andøy

«Stolt Ung Fisker» er en motivasjons- og rekrutteringsdag for fiskeribransjen i Lofoten og Vesterålen som brukes til å informere om og rekruttere lokalt til fiskerinæringen.

Den arrangeres av Fiskeriparken AS, og har vært arrangert årlig på forskjellige steder i Lofoten og Vesterålen siden 2009. I år skal arrangementet foregå på Andenes.

Rekrutterer ungdom

Formålet med «Stolt Ung Fisker» er å rekruttere ungdom til fiskeri ved å formidle kunnskap om, og å skape interesse for fiskerinæringa, samt synliggjøre det mangfoldet av yrkesmuligheter som finnes i næringa.

På den måten kan en inspirere ungdom til å velge en utdanning som gir den kompetansen det lokale næringslivet etterspør.

Næringssjef i Andøy, Brita Erlandsen, har fattet delegasjonsvedtak om å innvilge et tilskudd på 10.000 kroner til gjennomføring av arrangementet. Pengene tas fra det kommunale næringsfondet, og utbetales når arrangementet er gjennomført og utgiftene er dokumentert.

22. november på Andenes

Tidspunktet for seminaret på Andenes er 22. november og målgruppen er ungdom i 9. og 10. klasse på ungdomstrinnet, elever på videregående skole, VG1 Naturbruk og VG2 Fiske og fangst, og ellers ungdom som kan tenke seg ei framtid innenfor fiskerinæringa. Nedlsagsfelfet for seminaret er Lofoten og Vesterålen, ifølge pressemeldinga.

Seminaret er et samarbeidsprosjekt med Opplæringskontoret for Nordre Nordland, Ungt entreprenørskap Nordland og videregående skoler i Lofoten og Vesterålen, fiskeriorganisasjoner lokalt og på fylkesnivå, samt lokalt næringsliv.

Arrangementet «Stolt ung fisker» har tidligere blitt godt mottatt i regionen, og antallet deltakere har variert mellom 100 og 200. Utdanningsinstitusjonene har ifølge pressemeldingen gitt klare tilbakemeldinger på at disse seminarene har hatt betydning for søkermassen til VG2 Fiske og fangst.

– Dette er et positivt bidrag til å få ungdom inn i denne næringen, og det ønsker vi å støtte vi opp om. Ungdom er en definert målgruppe i utviklingsarbeidet i kommunen, samtidig som fiskerinæringen er et av områdene vi skal satse på fremover, sier næringssjef Brita Erlandsen i pressemeldingen.