- Motorsportklubben føler seg ikke godt ivaretatt

Einar Åbergsjord (Sp) ville prioritere motorsportanlegg, men forslaget falt i kommunestyret, da kommunens prioriteringsliste var oppe til behandling.

Motorsportklubben i Andøy føler seg stemoderlig behandlet, og Einar Åbergsjord (Ap) ønsker å prioritere en motorcrossbane.   Foto: Tone M. Sørensen

Andøy

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 ble mandag behandlet i kommunestyret og ny prioriteringsliste ble temaet for en større debatt enn ventet.

Karl Øyvind Bråten (H) påpeker at for ei tid siden var disse sakene oppe.

– Da var det sagt at alle som skulle stå på lista skulle ha egenkapital og arealet der det skal bygges ok, jeg formoder at dette er sjekket ut, at her ikke dukker opp noe nytt, sier han.

I en ideell verden

Enhetsleder Marit Stand Nordheim forklarte at dette ikke stemmer helt.

– Dette er en kommunedelplan, hvordan vi i en ideell verden ønsker at det skal se ut u vår kommune, altså prioriteringen hvis alle hadde hatt alt sitt på plass. Spillemidler skal behandles i desember, og det er de som står på den lista som må ha alt på plass, også gjøres det en prioritering, sier Nordheim.

Ordfører Jonni Solsvik (H) gjorde salen oppmerksom på at banebelysning for Andenes sentralbane allerede ligger inne i budsjettet for 2018 som ei investering.

Det er også behov for nytt kunstgress, og dette kan det søkes spillemidler om, opplyste Marit Strand Nordheim.

– Vi kan søke om det som ett prosjekt, men tildelt i to ulike faser, kunstgress og belysning, sier hun.

I forslaget til rådmann var det prioritert slik:

  1. Klatrevegg
  2. Klubbhus Andøygutten
  3. Dverberg varmtvannsbasseng
  4. Rehabilitering av Andenes sentralbane, kunstgress og belysning
  5. Kyststi Andenes Vel
  6. Rehabilitering skiløype Åse IL
  7. Tursti Bleik
  8. Andenes skole nærmiljøanlegg
  9. Rehabilitering Andenes idretts- og svømmehall

Vil fortsette å prioritere

– Jeg oppfatter svaret fra administrasjonen som at dette er en oversikt over hva vi ønsker oss i en ideell verden. Da lurer jeg på hvorfor jeg ikke finner igjen motorsportanlegget som kommunestyret har prioritert ganske høyt, sier Einar Åbergsjord (Ap), som også viste til undersøkelsen Ungdata, der ungdommen i Andøy er lite tilfreds med sitt nærmiljø.

– Om dette er ei ønskeliste der det ikke er krav om at egenkapital eller arealer skal være på plass, foreslår jeg at vi fortsetter å prioritere motorsport, noe kommunestyret bør jobbe med så langt det lar seg gjøre. Det har vært på ønskelista før, sier Åbergsjord.

– Jeg vet vi har hatt diverse problemer i forhold til motorsportbane, også å finne en plass å ha den. Den har ikke vært på prioriterte lista som vi hadde i vår. Der finnes en uprioritert liste der det er en rekke tiltak, og den står der siden det er så mye usikkerhet rundt det, sier Marit Strand Nordheim.

Einar Åbergsjord poengterte at det er ønskelista som skal behandles, og kom med et konkret endringsforslag, der motorsportbane ble satt inn på femteplass, mens resten av lista forskyves nedover, og at det dermed ble 10 tiltak på lista.

– Ble vanskelig dette

– Gu` kor vanskelig det ble det her, sier Kate Eliassen, som undret seg over at det bare var å komme med forslag, og pekte på at da var der sikkert også andre som ønsker å foreslå ting, fordi det opprinnelig har vært på ei liste.

- Jeg er veldig usikker og trenger tid på dette, og kan ikke være med på å forskyve noe annet fordi det kommer et forslag som jeg oppfatter som litt tilfeldig. Jeg er ikke klar i det hele tatt til å forskyve noe annet, til fordel for dette, sier Eliassen.

Ordføreren måtte påpeke at Åbergsjord er i sin fulle rett som kommunestyrerepresentant å foreslå ting som tas inn og blir voteringsgrunnlag.

- Jeg er enig med Kate, det blir litt vanskelig hvis dette bare er ei liste for ting vi vil ha i kommunen. Det er flere ting som har vært på lista før som er blitt borte, de lurer jeg på hvor er blitt av? Den motorsportbanen er en utrolig fin ting å ha i en kommune. Men vi fikk ikke ha det, fordi man ikke hadde areal og da falt den ut av lista til spillemidler. Hvor den skal være er det samme for meg. Hvis ungdommen og folk på Andøy mener at dette har de lyst til å ha i nærområdet, så setter vi det på lista, sier han.

Nærmiljøanlegg ved Andenes skole

Det nærmer seg adventstida når vi lager ønskelister, kommenterer ordføreren og viser til at det er politikk å lage ei prioriteringsliste over hva slags tiltak man kan tenke seg.

– Vi kommer tilbake med en egen sak på å prioritere til spillemidler, sier Solsvik.

– Jeg har en oppfatning av at idrett og fysisk aktivitet omhandler først og fremst det å bli svett, sier Beate Stellander (H) som ønsket ei omkalfatring på lista.

– Punkt åtte, nærmiljøanlegg ved Andenes skole er viktig for barn og unge sin fysiske aktivitet, jeg foreslår at vi flytter den opp til punkt nummer tre i rekkefølgen, sier hun.

– Vi må huske på at dette er plan for idrett og fysisk aktivitet og ikke spillemiddel-lista. En plan er et verktøy for rådmannen å styre etter, derfor vedtar kommunestyret planer. Rådmannen kan komme med ei prioritering, og vi kan endre på den, det er politikk. Jeg vil foreslå at man kommer med endringer som er velfunderte ikke som et «ok, nå kan jeg ønske meg hva jeg vil.» Det må henge på greip og man bør ha lest gjenom planen og sett hva idrettsstyret har foreslått, sier Arne Robert Svendsen (MDG)  

- Et hvert forslag henger på greip, sier ordfører Jonni Solsvik, som var overraska over at det ble en stor diskusjon.

– Litt forskjellig oppfatning

Det ble stilt spørsmål fra salen om der er en gruppe, et lag eller forening som jobber aktivt med motorcross, om det er noen som jobber aktivt med å få aktivitet og få tiltaket i gang, eller om dette er tenkt i kommunal regi.

– Dette har stått på lista før. Jeg må være litt forsiktig med hva jeg sier, men det er forskjellig oppfatning hos Andøy motorosportklubb og Andøy kommune om hvor ballen ligger i denne saken. Motorsportklubben føler seg ikke godt nok ivaretatt av administrasjonen. Så får kommunestyret velge om vi skal prioritere ressurser, sier Einar Åbergsjord.

– Til glede for hele Andøy

Lill Pettersen (Sp) ønsket også å signalisere noe inn til ønskelista.

– Jeg synes saksfremlegget er godt begrunnet i forhold til de som ligger på tredjeplass på lista. De er kommet inn fordi investeringsbehovet er stort og trenger å ligge på ei slik liste for å søke spillemidler for å kunne gjøre de investeringer som trengs. Det er viktig at vi har et varmtvannsbasseng, vi har bare ett og det er til glede for hele Andøya, sier Pettersen.

Forslaget om å flytte nærmiljøanlegg opp til tredjeplass på lista fikk bare to stemmer i voteringen, fra Beate Stellander (H) og Kolbjørn Blix (Frp). Forslaget fra Einar Åbergsjord (Ap) om å ta motorcrossbane inn som nummer fem på lista, og utvide prioriteringslista med ett punkt fikk 10 stemmer i kommunestyret, mens 13 stemte imot og dermed falt forslaget.