30 millioner til Andøy videregående skole

Prosjektet blir framskyndet med tanke på byggestart senhøsten 2018. Dette går fram av forslaget til budsjett for 2018 og økonomiplanen for 2018-21 som ble lagt frem i dag.
Andøy

Nybygget skal i hovedsak brukes i fagene romteknologi og klima og miljø, og vil inneholde undervisningsrom, laboratorier, auditorium og moderne sosiale soner. Det beregnes ferdigstillelse høsten 2019

–  Vi ønsker å gi disse fagene nye og topp moderne fasiliteter, sier fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (Ap) etter at fylkesrådets forslag til budsjett og økonomiplan er lagt frem.


Seks millioner kroner mer til Kleiva i 2018

Under fremleggingen av budsjettet for Nordland Fylkeskommune i 2018 kom det frem at rammene til Sortland videregående skole avdeling Kleiva økes.

 

– Dette er svært positive signaler fra fylkeskommunen, og det bekrefter det langsiktige engasjementet fylkeskommunen har i forhold til utvikling av Andøy-samfunnet, sier ordfører i Andøy Jonni Solsvik i en kommentar.

– Nasjonalt løft

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap), sier følgende.

– Når en i tillegg er så heldige å kunne samarbeide med rakettskytefeltet i Oksebåsen, vil dette samlet sette skolen på Andenes i en egen divisjon innen denne type opplæring på landsbasis.

Administrerende direktør ved Andøya Space Center, Odd Roger Enoksen sier følgende om tildelingen.

– En svært god nyhet både for Andøy Videregående skole og for Andøya Space Center. Dette er et løft som vil ha betydning for rekruttering til en næring som er i vekst, ikke bare lokalt, men også nasjonalt, sier han.