Foreslår tunnel til 263 millioner kroner for å sikre veien mellom Andenes og Bleik

For å sikre veien mellom Andenes og Bleik mot ras, foreslår fylkeskommunen å bygge tunnel til en kostnad av 263 millioner kroner.

steinras før Bleik på Andøy 

Andøy

Det kommer frem av budsjettforslaget til fylkeskommunen som ble lagt frem i dag.


Ingen snarlig løsning for rasutsatt vei

Det kommer ingen snarlig løsning for rasutsatt vei mellom Andenes og Bleik. Det var svaret Høyres Karl Øyvind Bråthen fikk i kommunestyret mandag.

 

Veien mellom Andenes og Bleik blir hvert år stengt flere ganger grunnet skred. Statens Vegvesen har utført skredsikringstiltak på strekningen, men ved dårlig vær har likevel veien blitt utsatt for større og mindre skred og steinsprang.


Stenger veien etter steinras

Veien mellom Bleik og Andenes er stengt tirsdag morgen etter steinras.

 

I budsjettet foreslås det nå å bygge en tunnel på 1100 meter samt ny vei på 480 meter.

Oppstartssum er satt til 2019 og byggestart i 2021. Totalkostnaden er på 263 millioner kroner.


Steinraset sett fra luften

Se dronevideo fra rasområdet


Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik, er glad for forslaget.

– Dette er vi veldig glad for fra Vesterålen sin side . Vesterålen regionråd har prioritert dette i sine innspill ved flere anledninger de siste årene.