Pensjonerte forsvarstopper:

– Er virkelig Evenes den optimale løsningen for luftoperasjoner i Nord Norge?

Fire pensjonerte forsvarstopper spør i et innlegg i Nordnorskdebatt.no om Evenes virkelig er en så god løsning som regjeringen mener den er.

AREAL: Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet avviser at Forsvaret får behov for mer areal til den nye basen på Evenes der Høyre, Frp og Ap vil samle QRA og MPA.  Foto: svein inge grøttem

Andøy

Per Bøthun (Pensjonert Generalløytnant), Einar Smedesvig (Pensjonert Generalløytnant), Tom Henry Knutsen (Pensjonert Generalmajor) og Øyvind K. Strandman (Pensjonert Brigader) spør i Nordnorskdebatt.no spørsmålet om Evenes virkelig er det beste alternativet for et luftbasert forsvar av Nord-Norge.

De sier først at det er viktig med investeringer i Forsvaret, men at det er like viktig at når pengene først brukes, så brukes de riktig.

De peker på så på at med prosjektet i Bodø som på sikt vil flytte rullebanen ved flyplassen der, vil Bodø med ett fremstå som det beste alternativet for en fremskutt base for jagerfly nettopp for at det finnes sheltere der for jagerflyene.

Eksisterende infrastruktur og kompetanse trekkes også frem som en årsak til å beholde Andøya.


– Bodø og Andøya har en betydelig og til dels meget god tilpasset infrastruktur. I Bodø bør Forsvaret beholde skvadronsområdet lengst vest. Her er det moderne infrastruktur med bl a 3. generasjons sheltere for «tung» beskyttelse av de nye jagerflyene. Dette området vil ikke være i konflikt med de planer Bodø kommune har for utvikling av det øvrige flystasjonsområdet. En sanering av dagens militære infrastruktur har en betydelig kostnad. Denne må ses opp mot de nødvendige investeringer som må til for at Evenes skal bli en tilfredsstillende QRA/fremskutt base. På Andøya gjennomføres MPA-operasjoner hver dag fra tilpassede fasiliteter. Med nye fly (P 8) vil selvfølgelig infrastrukturen måtte tilpasses, men mye er allerede på plass og i daglig bruk, skriver de i innlegget før de legger til.

– Personellet på Bodø og Andøya flystasjoner har en unik kompetanse opparbeidet og vedlikeholdt gjennom mange år. Dette er en kompetanse som er vesentlig å beholde i en krevende tid for Luftforsvaret. Alt ligger til rette for dette dersom man velger Bodø som QRA/fremskutt base og videreutvikler Andøya som maritim base. Her ligger det også en betydelig økonomisk positiv effekt, skriver de på Nordnorskdebatt.no og avslutter med at en fremskutt QRA-base i Bodø og fortsatt drift på Andøya rent økonomisk og militært er den beste helhetsløsningen for Forsvaret.