Sak om voldtektsmottak går til Stortinget

Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal løfter saken om jenta som ble frakta helt til voldtektsmottaket i Bodø til Stortinget. Hun ber helseministeren svare på om han vil pålegge Helse Nord å frakte til nærmeste mottak.

Politiet fraktet en ung jente seks timer til voldtektsmottak i Bodø. Det har vekket oppsikt.  Foto: Kristine Lindebø

Andøy

I et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie ber Åsunn Lyngdal (Ap), som sitter i finanskomiteen, om svar på om Høie vil pålegge Helse Nord å frakte dem som melder om voldtekter til nærmeste mottak.

6 timers reisevei

Bakgrunnen er saken om en 16-åring fra Andøy som meldte om en voldtekt i oktober.

«Hun meldte seg for politiet på Sortland som ligger en drøy times kjøretur fra nærmeste voldtektsmottak i Harstad. De valgte å sende henne og to polititjenestemenn på en kjøretur på 40 mil og over seks timer til Bodø. Dette er en reisetid tilsvarende en kjøretur Oslo – Trondheim. Voldtektsmottaket i Bodø og Harstad ligger i samme helseregion, men sokner til to forskjellige helseforetak: Harstad til Universitetssykehuset Nord-Norge og Bodø til Nordlandssykehuset,» skriver Lyngedal.

Hun ber om en vurdering av om systemet skal være så firkanta.

«Her ser vi at hensynet til rask sikring av spor og til en ung jente i en sårbar situasjon har måtte vike for rigid praktisering av foretaksgrenser. I tillegg kommer den tiden to tjenestemenn her har måttet benytte til transport,» skriver hun videre i sitt spørsmål.

Provoserer

Spørsmålet ble formelt levert torsdag. Stortingets regelverk sier at statsråden som mottar spørsmålet, må komme med sitt svar innen seks virkedager.

Denne uka gikk også Vesterålen Regionråd ut og ba om et bedre tilbud for voldtektsofre i regionen.

Det har provosert mange at Nordlandssykehusets administrerende direktør, Paul Martin Strand, uttalte at avstanden ikke var avgjørende for god hjelp etter å ha blitt utsatt for overgrep.

Det har tidligere vært slik at voldtektsofre fra Vesterålen har kunnet benytte mottaket i Harstad.

– Tidligere var det en avtale i Harstad som gjorde det mulig å sende overgrepsofre dit, men den avtalen er nå utløpt, og vi må derfor transportere ofrene til Bodø i stedet, sa visepolitimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt til Aftenposten tidligere i år.

Flytransport

Strand sa tidligere i vinter at fly er den vanlige transportmetoden.

Men i helgene er det få flyvninger, og det gjør at det benyttes andre transportmidler, som bil.

Lyngedal trekker også fram dette med helgeflyvningene som et problem i sitt spørsmål til Høie, selv om det formelt sett faller under Samferdselsdepartementets felt.