Andøya Space Port

Fikk med seg hele fylketstinget på uttalelse om satelittstasjon på Andøya

Beate Bø Nilsen og Nordland Høyre fikk med seg hele fylkestinget på en uttalelse om å be regjeringa etablere satelittstasjon ved Andøya Space Center.

Beate Bø Nilsen fikk med seg fylkestinget i Nordland på en enstemmig uttalelse om Andøy Space Port.  Foto: Nordland fylkesting

Andøy

For en drøy måned siden skrev VOL om at Nordland Høyre på sitt årsmøte vedtok en uttalelse hvor de ber regjeringa bidra til å realisere Andøya Space Port. Nå har Høyre med Beate Bø Nilsen i spissen fått med seg hele fylkestinget på en tilsvarende uttalelse.

– Det viser at man støtter Andøya Space Port på tvers av alle partier i Nordland. En enstemmig uttalelse sender sterke signaler til både regjering og Storting, sier Bø Nilsen i en tekstmelding til VOL.

Samtlige representanter, fra Rødt til Frp, gikk altså inn for at de ønsker at regjeringa gjør sitt for å bidra tiil satelittprosjektet.

Først i Europa

Det er snakk om et oppskytingsselskap for småsatelitter. Det blir det første av sitt slag i Europa, og kan i beste fall tilføre mellom 200 og 300 arbeidsplasser til Andøy, ifølge Odd Roger Enoksen i Andøy Space Center.

«En slik satsning vil bidra til omstilling og fornyelse nasjonalt, og bidra til at Norge forsterker sin posisjon som romnasjon. Det vil også være med å støtte opp om en europeisk satsing fra norsk jord,» står det i resolusjonen fra fylkestinget - og den opprinnelige fra Nordland Høyre.

Fylkestinget skriver at de mener en slik etablering er en naturlig utvidelse av eksisterende virksomhet.

Forsvarsmessig lurt

Uttalelsen viser også til at satelittsatsinga kan ha en forsvarsmessig funksjon.

«Det beskrives også i Prop. 151 S, Langtidsplan for forsvarssektoren, at en bedre utnyttelse av verdensrommet vil kunne gi kostnadseffektive bidrag til å styrke Forsvarets operative evne. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid vil stå sentralt i forsvarssektorens videre utnyttelse av verdensrommet.


– Andøya i verden

– I dette perspektivet er Andøy og virksomheten ved Andøya Space Center i en særstilling, skriver Jonni Helge Solsvik i dette debattinnlegget.

 

Flerbruksløsninger og teknologi, småsatellitter og deltakelse i multilaterale samarbeids-konstellasjoner skal utnyttes for å sikre kostnadseffektive løsninger. Andøya Space Center vil i denne sammenheng kunne bidra betydelig til å skape ny virksomhet og sysselsetting i Andøy, og sørge for at Norge ytterligere styrker sin posisjon som romnasjon. Fylkestinget i Nordland vil på denne bakgrunn be regjeringen bidra til at en slik etablering på Andøya lar seg realisere,» skriver fylkestinget videre.

VOL har tidligere skrevet om både planer om et nytt dronesenter på Andøy og romsimulasjonen til Andøya Space Center, men dette har ikke noe med noen av de tingene å gjøre.