Lise-Lotte, Arne og Roger fyller 50 år julaften:

Dramatisk på sykestua på Andenes julaften 1967

Vi går 50 år tilbake. Året 1967 skulle vise seg å bli et helt spesielt år på fødestua på Andenes. Det ble ei hektisk jul for jordmor Sletten. I løpet av tre dager ble det født syv barn. Tre av dem kom på julaften.

Julebarn: Fra venstre: Roger Wærnes, Lise-Lotte Stenersen og Arne Lorentzen. Foto: Linn-Cecilie Rønneberg 

Andøy

Julaften startet også brått for Gerd Elin Sørensen. Barnet i magen hennes ville ut. Hennes mann, og barnets far, Arne Ragnar Sørensen, ble bedt om å samle et flymannskap til Albatross-flyet, som da var stasjonert på Andøya.