– Reelt mulig at Ap endrer mening om Andøya

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra Nordland avviser på det sterkeste at Andøya-høringa i Stortinget neste uke, er en form for spill for galleriet. Det er helt reelt at Ap kan ende med å vurdere saken på nytt, ifølge ham.

Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti.  Foto: Gaute Bergsli

Andøy

16. januar holdes det høring på Stortinget om kostnadene rundt Andøya flystasjon. Sentralt i høringa står to representantsforslag, det ene gjelder en oppdatert vurdering av kostnadene rundt å flytte flybasen til Evenes, det andre gjelder ny gjennomgang av kostnadene og konsekvensene knytta til nedlegginga av Andøya flystasjon. Evenes-forslaget er stilt av fire av Aps medlemmer i forsvarskomiteen, mens forslaget om ny Andøya-konsekvensvurdering er stilt av representanter fra Venstre, Sp, SV og KrF.

– Jeg er helt sikker på at mange, spesielt i Nordland, ser at dette ikke var godt nok utreda og gjennomtenkt. Det tror jeg også ble gjenspeila i valgresultatet. Vi skal stå på, lover Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.


Styrt informasjon og fravær av reelle operative vurderinger

Beslutningsgrunnlaget som Stortinget fikk oversendt av Forsvarsdepartementet via regjeringen er et godt stykke arbeid dersom målet var å samle forsvarets virksomhet på færre geografiske områder, skriver Yngve Laukslett i dette debattinnlegget.

 

Reell mulighet for endring

Det er etter det VOL erfarer litt blanda syn på den nye høringa, og hva den har å si. Enkelte har omtalt det omtrent som et spill for galleriet av Ap, siden de allerede har vært med på å vedta flytting til Evenes. Dette er ikke tilfellet, sier Nordland-representant Eirik Sivertsen, som også sitter i forsvarskomiteen.

– Jeg vil på det sterkeste tilbakevise at høringa for Ap sin del er et slags spill for galleriet. Hensikten er å bringe klarhet i forholdene det er reist spørsmål ved. Vi vil bruke de opplysningene som kommer fram til å be regjeringa svare. Det kan enten skje ved at forsvarsministeren gjør det i høringa, eller via en bestilling fra komiteen, sier Sivertsen. Saken er ikke definitivt avgjort for Arbeiderpartiets del, ifølge ham:

Er det noen mulighet for at Ap endrer syn i denne saken?

– Svaret er ja, det er mulighet for det. Hvis ikke hadde det ikke vært noen hensikt med høring. Forutsetninga for det, er at det viser seg at det er riktig slik flere har påstått, at beslutningsgrunnlaget flertallet har fått forelagt av regjeringa, avviker vesentlig fra fakta. Da er det grunnlag for å ta opp beslutninga til ny vurdering, sier han.

– For dårlig

Et av partiene som har stått sterkest på at vurderingene som lå til grunn for å vrake Andøya var for dårlige, er Senterpartiet. I fjor fikk de levert en rapport utarbeida av Samfunnsøkonomisk Institutt, som konkluderer med at Evenes-utbygginga kan bli sju milliarder dyrere enn tallet regjeringa har operert med.

– Regjeringa burde ikke blåse i den kunnskapen vi har henta fram. Vi kan ikke være redde for fakta, sier Sp-leder Vedum.


– Spillet om Andøya

Nedleggelsen av Andøya flystasjon er en uforståelig beslutning, som heller ikke kan forklares. Narrespillet opprettholdes gjennom hemmelighold og en veksling av styrt informasjon og taushet. Det skriver Tone Salomonsen i dette debattinnlegget.

 

Han overlater til Ap å uttale seg om muligheten for at partiet snur, men virker optimistisk en uke før stortingshøringa.

– Det er veldig mange i Ap som er enige med oss, og mange i fagbevegelsen. Nordland Ap opplever jeg at er enige med oss. Vi har jo beveget feltet litt. Vi ønsker å få fram mest mulig fakta, og et best mulig faktagrunnlag, og bruke erfaringer. Vi vet fra tidligere at slike utbygginger blir dyrere enn man tror, sier Vedum.

– Alvorlig situasjon

Sivertsen mener det er alvorlig om Stortinget ikke visste det de burde før behandlinga av Langtidsplanen for Forsvaret.

– Når Ap innkaller til høring på Stortinget, er det en reell situasjon. Det er kommet ganske alvorlige påstander om at beslutningsgrunnlaget regjeringa har lagt fram, er for dårlig. I så fall er det en alvorlig situasjon, hvor regjeringen ikke har holdt Stortinget godt nok informert. Før valget varslet vi at vi ville gjøre en gjennomgang av beslutningsgrunnlaget hvis vi kom i regjering. Dessverre kom vi ikke i regjeringen. Da følger vi opp med de virkemidlene vi har i opposisjon som formelle spørsmål, representantforslag og høringer, sier han.


Pensjonerte forsvarstopper:

– Er virkelig Evenes den optimale løsningen for luftoperasjoner i Nord Norge?

Fire pensjonerte forsvarstopper spør i et innlegg i Nordnorskdebatt.no om Evenes virkelig er en så god løsning som regjeringen mener den er.

 

I etterkant av vedtaket, har det versert mange rykter, blant annet om at framtredende folk i Forsvaret og hos våre allierte ønsker å bevare Andøya. Sivertsen oppfordrer dem i så fall til å gå ut med det, og påpeker at også forsvarsansatte har ytringsfrihet.

– Hensikten med høringen er at de som har kunnskap om forhold som regjeringen eventuelt ikke har lagt fram, må komme på høringa og legge det fram, så det ikke bare blir snakk. Og hvis noen i Forsvaret mener at beslutninga som er fattet, er militært uforsvarlig, må de jo delta i den offentlige åpne debatten og si fra om dette, er hans oppfordring.

Fristen for å melde seg på som part i høringa gikk ut mandag kl. 12.

Ny politisk situasjon

Siden saken først ble behandla på Stortinget, har det vært valg, og den politiske sammensetninga har endra seg. Det kan påvirke saken, mener Trygve Slagsvold Vedum.

– Det har noe å si. Regjeringa er svakere nå enn de var. Den største maktforskyvninga er at Sp har blitt mye større, takket være blant annet at vi har fått inn så mange flere stemmer fra Nordland. Regjeringspartiene og støttepartene mista oppslutning i valget, Ap mista oppslutning, påpeker han.


Arne Ivar Mikalsen (V) om partiets regjeringssamtaler:

– Andøya og vern av LoVe blir viktige tema i forhandlingene

Arne Ivar Mikalsen (V) var i rommet da avgjørelsen om å forhandle om regjeringsposisjon ble tatt. Han sier Andøya og vern av LoVe blir to viktige tema under forhandlingene med regjeringen.

 

Venstre er uttalt for å bevare Andøya flystasjon. Arne Ivar Mikalsen i partiet har tidligere sagt til VOL at Andøya og vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeutvinning vil være viktige forpartiet i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp.

Det er etter det VOL kjenner til likevel tvilsomt at Andøya vil være et avgjørende spørsmål i den forstand at Venstre oppgir regjeringsambisjonene om regjeringa ikke snur i denne saken.