Fylkesrådet skeptiske til Evenes-flybase

I forkant av høringa i Stotinget neste uke, har Nordland fylkesråd kommet med sin vurdering av Andøya-saken. De uttrykker skepsis til Evenes som alternativ.

Arbeiderpartiet har fremme forslagt, der man ber regjeringen på nytt se på tallgrunnlaget for Evenes, etter at det er kommet fram at basevalget med nedleggelse av Andøya flystasjon, kan medføre store ekstrakostnader. Det er høring om saken tirsdag.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Andøy

Fylkesrådet sendte torsdag inn sitt innspill til høringen som skal foregå i Stortinget 16. januar.

«Fylkesrådet i Nordland mener det er viktig at beslutningen om nedleggingen av Andøya flystasjon og flytting av maritime overvåkningsfartøy vurderes på nytt,» starter de sitt høringsnotat med.

Bekymra for kapasitet

De skriver at de er bekymra for kapasiteten på Evenes, spesielt kapasiteten for å ta i mot allierte fly, og militære tropper. «Det er krevende å forstå at det er riktig at forsterkningsstyrker skal komme til Vestlandet eller Trøndelag for deretter å fraktes på land eller sjøvei til Nord-Norge.»

Rådet ber samtidig regjeringa vurdere den militærstrategiske betydningen av Andøya flystasjon. De ønsker også en ny gjennomgang av de økonomiske vurderingene som lå til grunn for avgjørelsen, og stiller også spørsmål ved avgjørelsen rent militærfaglig.

Spesielt peker de på utfordringene ved at Evenes primært er en sivil flyplass, og en mulig konflikt - også sikkerhetsmessig - ved dette. De skriver også i sitt notat at de er informert om at russiske myndigheter har hatt stor teknologisk utvikling på våpenfronten, spesielt når det kommer til langdistansevåpen. Dette mener de bør tas med i de sikkerhetsmessige vurderingene.

Raserer utviklingsplaner

Rådet trekker i sitt notat også fram konsekvensene for næringsutvikling på Andøya.

Både Andøya Test Center og det planlagte satelittoppskytingsfeltet, samt dronesenteret, må vrakes om Andøya flystasjon legges ned, er deres vurdering. Dette er rett og slett fordi næringsgrunlaget for disse tingene faller bort uten aktiv tilrettelegging fra Forsvaret og andre myndighetsinstanser, skriver de.

De tar til slutt i notatet selv standpunkt for at Andøya bør beholdes, og mener det gir større militært handlingsrom i nord.