Forskere melder at hvalen trekker lengre til havs:

Marten Bril i Seasafari ikke bekymret: – Har truffet på hval på tolv av tretten turer i januar

Marten Bril, daglig leder i Sea Safari på Andenes, sier han har registrert en nedgang i antall treff på hval, men at hans selskap har truffet på hval tolv av tretten turer så langt i januar.

Marten Bril, daglig leder i Sea Safari på Andenes, sier han har registrert en nedgang i antall treff på hval, men at hans selskap traff har truffet på hval tolv av tretten turer så langt i januar.  Foto: MARTEN BRIL

Andøy

– Vi har vært tretten dager ute så langt i januar. På tolv av turene traff vi på spekkhoggere. Vi har også hørt at det er masse sild i havet utenfor kysten, sier Bril.

Mandag skrev Fiskeribladet at storsilda trekker lengre og lengre ut i havet og at dette fører til at også hvalen gjør det samme. Bril sier at det er mindre hval enn for tre-fire år siden, men at han opplever at det likevel er mer enn nok.

– For oss er det ikke mindre hval i år enn det vi opplevde for to år siden. Vi hører også at det er sild ved Skjervøy, det er sild i Eidsfjorden og det er sild utenfor hos oss. For tre-fire år siden hadde vi flere hundre hval. Sånn er det ikke nå, men vi har nok. Turistene blir fornøyde. De får opplevelsen de er ute etter med det antallet vi får. Når vi går ut, treffer vi på hval 95 prosent av gangene, og det er bra.

Bril sier videre at forskjellen så langt, sammenlignet med for to år siden, var at det da også var mer knølhval.

– I år så vi en nedgang i spekkhoggere, men vi hadde også knølhval i desember. Det har vi ikke sett i januar. Det vi har sett, er mye spermasett.

– Må passe oss

På spørsmål om rapportene om mindre storsild og færre hvaler langs norskekysten på sikt gjør han bekymret, svarer han.

– Jeg er ikke bekymret for mindre hval. Vi har det vi trenger. Vi ser hvordan det har vært det siste året. Det har vært bra. Det er mindre hval, men det er hval. Jeg er mer bekymret for dette sett fra et markedsføringsperspektiv. Dette må ikke bli et hysteri, sier han og fortsetter:


Finfine tall for turistsommeren i Andøy

Reiselivsnæringa i Andøy går godt. Hvalsafari AS kunne satt rekord i sommer, men hadde perioder med landligge på grunn av været. Også hotellene har hatt en god sesong, og beretter om godt besøk også utover høsten. 

 

– Vi må passe oss at vi ikke ødelegger for oss selv med negativ fokus. Da tenker jeg både vi som driver med hvalsafari, men også de som driver med markedsføringen. For folk som kommer hit for å oppleve hvalen, så er dette å dra ut for å se etter hval en del av opplevelsen. Vi sier at det ikke er sikkert at vi treffer på hval. Det vet de når de bestiller turen. Så for dem er opplevelsen det som er i fokus og de som kommer hit blir fornøyde uansett om vi treffer på hval eller ikke.  

Mindre i fjor

I januar i fjor var treffene på hval langt færre.


Fiskeribransjen håper på mer hvalfangst

Fiskarlaget trekker spesielt fram nei til oljeboring og formulering om hvalfangst som positivt i Jeløy-erklæringa. De ønsker også mindre regulering velkommen - der er Kystfiskarlaget uenige med dem.

 

– Da hadde vi en forferdelig januar med kun 15 dager ute totalt, med langt færre møter med hval. Været spilte da inn en god del. Det at vi nå har tretten turer allerede, og at vi treffer på hval tolv av de turene, sier meg at dette blir en veldig god januar.