Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen:

– Vi fikk 46 spørsmål fra BAF. Mange av dem kan vi ikke svare på.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen stod fjellstøtt på valget av Evenes, men ga likevel en liten åpning for Andøya flystasjon.

LITE STØTTE: Frank Bakke-Jensen viste til sikkerhetsloven når han skulle forklare hvorfor han ikke kunne svare på alle spørsmål fra Bevar Andøya Flystasjon. Foto: Mette-H. Berger Amundsen 

Andøy

Dersom den eksterne gjennomgangen av Konseptvalgutredningen viser at kostnadene blir høyere enn beregnet, må foten settes ned, fremholdt Bakke-Jensen overfor utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. For øvrig stod han fast på at Evenes var det beste alternativet. Begrunnelsen er delt. Dels argumenterte Bakke-Jensen militærfaglig. Dels viste han til kostandene. I 2025 skal et nytt luftvern være tilgjengelig. Det vil være for kostbart å drifte to slike anlegg. Derfor peker kraftsamlingen på Evenes seg ut som det beste alternativet, påpekte Bakke-Jensen.

Høyres Hårek Elvenes mente på sin side at høringen ga lite nytt, og at det er lite trolig at vedtaket omgjøres.

Kritikk

Forsvaret og forsvarsministeren har i mange måneder høstet kritikk for at det ikke er svart på spørsmål. Bakke-Jensen forklarte for komiteen at svarene på noen av spørsmålene er graderte. Det vil si hemmelige etter loven.

– Vi fikk 46 spørsmål av BAF. Mange av dem kan vi ikke svare på, det gjelder gradert informasjon, sa ministeren.

Han sier at flere spørsmål likevel vil bli besvart når Konseptvalgutredningen (KVU) kommer.

– Vi mener vi svarer på mange av spørsmålene folk har, i KVU-en, som kommer i begynnelsen av mars.                                                                                                                                                                       

Ansvaret

Bakke-Jensen kom med flere svar som var overraskende. Blant annet antydet Bakke-Jensen at driften av flystasjonen kunne bli privatisert. Han presiserte at Avinor mest sannsynlig kom til å få ansvaret for driften, men ga altså også åpning for andre løsninger. Han lovet å være «fremoverlent».

– Det betyr blant annet å få på plass en avtale for sivil drift av flyplassen. Det er flere departementer som har et ansvar her, også blant annet næringsdepartementet og kommunaldepartementet, sa han.

Forsvarsministeren understreket regjeringens ansvar for omstillingsprosessen i Andøy, og ansvaret for å ivareta Forsvarets personell i Andøy.