Nordlund krever svar fra Bakke-Jensen

Willfred Nordlund (Sp) krever nå svar fra Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om utredningen rundt bruk av andre baser som mottaksbaser for allierte forsterkninger i en krisesituasjon.

Willfred Nordlund, stortingsrepresentant i Senterpartiet.  Foto: Senterpartiet

Andøy

I et skriftlig spørsmål til Forsvarsministeren, gjengitt på Stortinget.no, spør Nordlund:

– Når og på hvilken måte vil statsråden legge frem for Stortinget regjeringens utredning av bruk av andre baser i Norge til alliert mottakskapasitet?


Yngve Laukslett, Styremedlem Andøy Høyre:

– Forsvarets personell og tillit

- Den siste tiden har det kommet utalelser fra sentrale personer angående Forsvarets personell som er viktig å analysere, skriver Yngve Laukslett i dette leserinnlegget.

 

Bakgrunnen for spørsmålet er et intervju med Bladet Vesterålen 17. januar. Her ble det opplyst at Bakke-Jensen fortalte at regjeringa utredet bruk av andre baser i kombinasjon med Evenes til alliert mottakskapasitet og at dette skulle behandles som egen sak som regjeringa ville «komme tilbake til på egnet måte».

Unnvikende

Avisa skriver videre at «bruk av andre baser til alliert mottakskapasitet vil nødvendigvis være kostnadsdrivende – og det er som Kolberg antydet heller ikke medtatt i beslutningsgrunnlaget som førte til vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon».


Behandles i slutten av april

Utsetter Andøya-debatt

Behandlingen av de to forslagene om Andøya flystasjon som ligger i Stortinget utsettes til våren. – Både saksbehandlingen i komiteen og debatten utsettes til konseptvalgutredningen for Evenes foreligger, sier saksordfører Hårek Elvenes.

 

Bakke-Jensen ble da spurt om han er enig i at dette er et nytt moment i Andøya/Evenes-debatten.

– Ja, det er slik prosessen er, sa han – uten å ville gå mer i detalj.


Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen:

– Vi fikk 46 spørsmål fra BAF. Mange av dem kan vi ikke svare på.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen stod fjellstøtt på valget av Evenes, men ga likevel en liten åpning for Andøya flystasjon.

 

– Bakke-Jensen svarte unnvikende på hva regjeringa faktisk utreder og anbefaler, og viste til at dette ses på i sammenheng med Konseptvalgutredninga (KVU) for Evenes, skriver Nordlund i sin begrunnelse.

– Interessant

Forsvarsministeren siktet ifølge Nordlund også til at det før jul ble kjent at Rygge flystasjon i Østfold står oppført i den amerikanske kongressens 2018-budsjett med 10,3 millioner dollar. USA vil, som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, bruke 90 millioner kroner på å gjøre Rygge flyplass i stand til amerikanske kampfly. Ifølge prosjektbeskrivelsen ønsker USA at Rygge kan huse inntil fire F-22 Raptor kampfly ved behov.

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) betegner Bakke-Jensens opplysning som meget interessant.

– At vurdering av behov knyttet til alliert mottakskapasitet og bruk av andre baser enn Evenes kommer i en egen sak er meget interessant. Det er en helt ny vinkling for meg. Vi vil på et tidspunkt få vite mer om dette behovet, og fram til vi får dette framlagt vil jeg ikke si mer om det, sa Solsvik til Bladet Vesterålen tirsdag kveld.


Arne Ivar Mikalsen (V) forsikrer at de ikke har gitt opp kampen om Andøya flystasjon:

– Venstre kan ikke trylle, om ingen andre snur i Andøya-saken må også vi til slutt gi oss

Arne Ivar Mikalsen er klar på at Venstre ikke har snudd i sitt standpunkt om Andøya flystasjon. Samtidig er han klar på at om ikke Arbeiderpartiet snur i saken, så må også til slutt Venstre innse at slaget er tapt.

 

Bakke Jensen har foreløpig ikke svart på det skriftlige spørsmålet som ble stilt 22. januar.