Flystasjon-debatt 3. mai

3. mai skal Stortinget diskutere forslagene om gjennomgang av kostnadene for oppbyggingen på Evenes.

DEBATT 3. mai skal Stortinget diskutere forslagene om en gjenomgang av kostnadene knyttet til nedleggelse av Andøya flystasjon.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det er levert inn to forslag om gjennomgang av beslutningsgrunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon. Det ene kommer fra Venstre, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Sosialistisk Venstreparti, mens det andre kommer fra Arbeiderpartiet.

Ble utsatt

Forslagene skiller seg ved at Arbeiderpartiet ber regjeringen foreta en gjennomgang, mens det første forslaget forutsetter en ekstern gjennomgang.

Det var forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som ba Stortingets utenriks- og forsvarskomité om å utsette behandlingen av forslagene til etter at den varslede konseptvalgutredningen for Evenes foreligger.

Bakke-Jensen ba om en utsettelse til siste halvdel av april. Nå er det klart at debatten vil skje i Stortinget torsdag 3. mai.

Høring

Stortinget gjennomførte høring om forslagene 16. januar i år. Der deltok Andøy kommune, Nordland fylkeskommune og flere av forsvarets organisasjoner. Også forsvarsministeren deltok i høringen.

– Best med ekstern gjennomgang

Senterpartiets Wilfred Nordlund mener det beste vil være en ekstern gjennomgang av kostnadene.

– Jeg mener regjeringen og Arbeiderpartiet burde gå for ekstern gjennomgang. Det vil gi økt tillit til resultatet, sier Nordlund til VOL.

Han sier at Sp fortsatt jobber med Andøya-spørsmålet.

– Vi kommer til å ha høyt fokus på saken. Det er ikke beroligende å se de siste svarene fra statsråden på spørsmål fra ulike stortingspolitikere, sier Nordlund.

Han tror heller ikke debatten 3. mai vil være et endelig punktum for Andøya-spørsmålet.

- Et vedtak gjelder jo bare til et nytt er fattet, sier Nordlund.