Sju millioner i pluss

Andøy kommune ser ut til å få et overskudd på sju millioner kroner i 2017.

Ordfører Jonni Solsvik informerte formannskapet om ståa for 2017-tallene i kommunen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Ordfører Jonni Solsvik informerte formannskapet i Andøy om at det foreløpige regnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på rundt sju millioner kroner i fjor.

– Dette kan endre seg, men foreløpig ser det ut tll at resultatet blir slik, sa Solsvik da formannskapet var samlet mandag.