Nordland fylkeskommune godkjente omstillingsmidler

Nordland fylkeskommune har godkjent planene for omstillingsarbeidet i Andøy kommune, og dermed kan statens bevilgning på 35 millioner kroner settes i arbeid.

  Foto: Tore Meek/NTB Scanpix

Andøy

Dette melder Nordland fylkeskommune i ei pressemelding tirsdag kveld.

– Andøy kommune har jobba veldig bra med planene for omstillingsarbeidet, det er bare tommelen opp herfra. Jeg er overbevist om at disse midlene vil bli brukt på en svært god måte. Vi har jobbet aktivt med videreutvikling av Andøy, og det vil vi fortsette i tiden som kommer. Dette er viktig for Andøy, Nordland og nordområdene, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) i en kommentar til behandlingen av saken i fylkesrådet.

Selv om midlene er bevilget fra staten er det fylkeskommunen som har ansvaret for å godkjenne innsatsområder i oppfølging av arbeidet.

Ny aktivitet

Bakgrunnen for omstillingsprosjektet i Andøy at Forsvaret og Stortinget i november 2016 besluttet å legge ned Andøya Flystasjon. Det vil naturlig nok få negative konsekvenser for Andøya-samfunnet, både direkte og indirekte Arbeidet i omstillingsprosjektet handler om å skape ny aktivitet, nytt næringsliv og nye arbeidsplasser.

– Nordland fylkeskommune vil bevilge egne midler til arbeidet, dette blir klart på et senere tidspunkt, sier Noresjø.

Optimistisk Solsvik

Andøy-ordfører Jonni Solsvik, er optimist.

– Vi er svært fornøyd med det arbeidet Nordland fylkeskommunen har gjort, og i forhold til tiltak og prosjekter i omstillingsprosessen på Andøy. Fylkespolitikerne har vist stort engasjement i dette arbeidet, og det er uvurdelig for oss, sier en optimistisk ordfører Jonni Solsvik.