Formannskapet i Andøy

Gjør nytt forsøk med kulturprisen

Mandag gjør formannskapet i Andøy et nytt forsøk på å tildele kulturprisen. – Det har ikke dukket opp noen nye forslag, sier rådmann Kirsten Lehne Pedersen.

KULTURPRIS Formannskapet i Andøy gjør mandag et nytt forsøk på å tidele kulturprisen i Andøy. Bildet er fra møtet 12. februar, da saken ble utsatt.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Da formannskapet hadde møte mandag 12. februar, ble tildelingen av kulturprisen utsatt.


Utdelingen av kulturprisen er utsatt

Formannskapet i Andøy skulle mandag tildele kulturprisen i Andøy. Men tildelingen ble utsatt.

 

– Det er kommet inn forslag innen fristen som ikke er med i saksdokumentene. Vi har ikke annet valg enn å utsette saken, sa ordfører Jonni Solsvik.

– Ikke feil i våre systemer

Administrasjonen fikk i oppdrag å finne ut hva som hadde skjedd og om det kunne være andre forslag som ikke var registrert. Men det var det ikke.

– Vi har ikke funnet feil i våre systemer, og alle forslagene som var kommet inn innen fristen, var med i formannskapets saksdokumenter, sier rådmann Kirsten Lehne Pedersen til VOL.


Andøya står på sakslista til fylkestinget neste uke

Neste ukes fylkesting i Nordland blir krevende, tror fylkesordfører Sonja Steen.

 

Formannskapet har nytt møte mandag. Det er bare to saker til behandling, der kulturprisen er den ene. Den andre gjelder detaljregulering av Kvalnes industripark.

Kan ikke selv foreslå

Tidligere har formannskapet selv kunne foreslå kandidater til kulturprisen i møtet der man behandler tildelingen.

Det er det nå slutt med. Nå må man behandle de forslagene som er kommet inn innen fristen.