Børster støvet av kvinnedagen på Andenes:

Vil bevisstgjøre kvinner

– Er vi kommet så mye lenger med likestilling nå enn da Andøy kommune begynte kvinnesatsingen med Drømmekommuneprosjektet i 1988?

LIKESTILLING Elin Wiik (t.h.) og Sissel Gudbrandsen påpeker at kvinner og menn ikke er så likestilte i dagens samfunn som mange tror.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Elin Wiik og Sissel Gudbrandsen i et kvinnenettverk på Andenes synes det er på høy tid å ha fokus på kvinnenes rettigheter på kvinnedagen 8. mars.

– Kvinnedagsfeiring har ligget brakk her på Andenes i mange år. Kvinnerettighetene blir tatt som en selvfølge. Men er vi virkelig likestilt? Torsdag drar vi det i gang igjen med en samling på Arresten. Dette blir både alvor og hygge, sier duoen. De minner om Andøy kommunes lange tradisjoner med kvinneprosjekter med fokus på likestilling og kvinneperspektiv for å gjøre Andøy kommune til et attraktivt sted for kvinner.

Sakens betydning for kvinner

– Det startet med Drømmekommuneprosjektet i 1988, deretter hadde vi Gudmorprosjektet, Veksthusprosjektet, Kvinnenettverket og Jentenettverket, sier de. Wiik minner om at likestillingsutvalget ble lagt ned i 1992. I stedet skulle sakens betydning for kvinner bli flettet inn i alle kommunestyresaker.

KVINNEPROSJEKTER: Andøy kommune har hatt mange kvinneprosjekter. Elin Wiik og Sissel Gudbrandsen synes tiden er inne til å pusse støvet av dem på Kvinnedagen.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

 

– Det er helt borte nå. Samtidig er bare en tredjedel av kommunestyret kvinner. Statistikk viser at kvinner tjener 86 prosent mindre enn menn. I utgangspunktet viser tariffen at de skal få likt betalt, men det viser seg at menn er flinkere til å forhandle seg opp til høyere lønn når de har vært i arbeidslivet noen år, sier hun.

Ikke kjønnsnøytralt språk

Kirsti Elvan holder innlegg om historien bak dannelsen av kvinnedagen. Elin Wiik vil ta for seg historikken om Andøys fokus på kvinneprosjekter og kvinneperspektivet. Hun vil også snakke om språket som ikke er kjønnsnøytralt, samt bevisstgjøre på hersketeknikkene. Aud Sellevold har innlegg om mange små deltidsstillinger i helsesektoren.

– Hvorfor er vi ikke kommet lenger der? Dette er typiske kvinnejobber, sier Wiik. Hun presiserer at de også er opptatt av de store sakene. Ikke bare de Andøyrelaterte.

– Vi kommer også til å diskutere viktige og alvorlige tema som den dagsaktuelle saken om muslimkvinnen i hijab som måtte trekke seg fra 8. mars markering på grunn av at hun ikke holdt ut hetsen, sier Wiik Duoen mener det blir mer og mer viktig å tenke på alle de unge som tar likestilling som en selvfølge. Det blir kulturinnslag med Bente Alsos og Vibeke Eid.