Avviser P8-rykte

Forsvarsdepartementet avviser fullstendig et rykte om at to av de fem nye overvåkingsflyene skal stasjoneres på Rygge. – Nei, er det korte svaret fra underdirektør Ann Kristin Salbuvik.

AVVISER Forsvarsdepartementet avviser påstander om at to av de nye P8 Poseidon-flyene skal stasjoneres på Rygge. Her lander et amerikansk P8 på Andøya flystasjon.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det verserer nå påstander om at to av de fem nye P8-overvåkingsflyene som Norge skal kjøpe, skal stasjoneres på Rygge. Årsaken skal være at man ikke får plass til alle fem flyene på Evenes innenfor den økonomiske rammen på fire milliarder kroner som er satt.


Amerikanske P8-fly på Andøya

– Vi utfører rutineoppdrag over internasjonale havområder

– Vi utfører rutineoppdrag over internasjonale havområder, sier Frank Verducci, som leder de amerikanske overvåkingsflyene som nå er stasjonert på Andøya.

 

– Nei. Vi vurderer ikke å plassere to P8-fly på Rygge, er det klare svaret Salbuvik gir.

Hun sier at man nå har undersøkt saken grundig etter spørsmål fra media.

– Dette har ikke vært en del av planleggingen. Det har ikke vært en del av vårt arbeid med konseptvalgutredningen for Evenes (KVU) og det har ikke vært en del av Forsvarsbygg sitt arbeid med å realisere Evenes. Det er nok areal på Evenes og det har vi sagt hele veien, sier Salbuvik.

– Dårlig idé

Dersom det skulle være noe i påstandene, vil det trolig utløse full omkamp om Andøya flystasjon når Stortinget skal behandle forslagene om å gå gjennom beslutningsgrunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon.


Regjeringen har bestemt seg

Norge skal kjøpe Poseidon-fly

Regjeringen vil kjøpe fem nye overvåkingsfly av typen Boeing Poseidon P8. Det kom frem i statsråd i dag.

 

I Arbeiderpartiet, som var med på forliket om forsvarets langtidsplan, er man ikke kjent med Rygge-påstandene.

– Å plassere to av de nye overvåkingsflyene på Rygge høres ut som en dårlig idé med tanke på områdene disse flyene skal operere i, sier en sentral kilde i Arbeiderpartiet. 

10. april

Det er ventet at regjeringen vil legge fram konseptvalgutredningen for Evenes innen 10. april. Da skal også den eksterne kvalitetssikringen av KVU-en foreligge.

– Vi vil legge frem KVU-en og den eksterne kvalitetssikringen samt noen foreløpige konklusjoner. Deretter skal komiteen jobbe videre med en innstilling til Stortinget, sier Salbuvik.

Det er levert inn to forslag om gjennomgang av beslutningsgrunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon. Det ene kommer fra Venstre, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Sosialistisk Venstreparti, mens det andre kommer fra Arbeiderpartiet.

Forslagene skiller seg ved at Arbeiderpartiet ber regjeringen foreta en gjennomgang, mens det første forslaget forutsetter en ekstern gjennomgang.

Debatten om forslagene skal etter planen skje i Stortinget 3. mai.