Seminar om omstilling

Muligheter eller…

– Vi ser behovet for å gi personellet påfyll, inspirasjon og informasjon fra andre som har stått i omstilling, sier Ann-Eva Anfeldtmo, HMS-ansvarlig ved Andøya flystasjon. Torsdag 22. mars inviteres det til omstillingsseminar.

SEMINAR: – Vi ønsker å gi de ansatte påfyll og inspirasjon, sier Ann-Eva Anfeldtmo, Tor Erlandsen og Odd Arne Andreassen ved Andøya flystasjon. Torsdag 22. mars arrangerer de, i samarbeid med NAV, et stort omstillingsseminar i Oksebåsen. Seminaret er også åpent for sivilie bedrifter som er interessert. 

Andøy

Målgruppen er ledere med personalansvar, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte. Seminaret arrangeres i auditoriet ved Romskipet Aurora i Oksebåsen, og er et samarbeid mellom Andøya flystasjon og NAV.

– Dette er ikke bare for ansatte i Forsvaret. Gjennom NAV har vi invitert flere bedrifter i Andøy til å delta, sier Anfeldtmo.

– Vi er interessert i et godt samarbeid med det sivile næringslivet. Vi ønsker å beholde kompetansen i Forsvaret og at folk skal stå i jobbene lengst mulig, men må også ivareta dem som ikke blir med til Evenes, sier Tor Erlandsen. Han er opprinnelig andværing, og nå tilbake som omstillingskoordinator ved flystasjonen.

– Sammensatt

Stabssjef Odd Arne Andreassen sier at situasjonen ved flystasjonen er kompleks.

– Folk er motivert til å stå i jobben og løse oppgavene vi skal gjøre. Mange vil beholde virksomheten her, mens andre vil være med på flyttingen. Usikkerheten øker belastningen. Vi ønsker å gi forutsigbarhet for de ansatte, som er en sammensatt gruppe med ulik familiesituasjon og tilknytning til Andøy, sier Andreassen.

– Belastningen vi utsetter individene for er i fokus, men vi ønsker også å se omstillingen i samfunnsperspektiv. Det som skjer påvirker mange i det sivile samfunnet, sier Erlandsen.

Foredrag

Omstillingsseminaret har fått tittelen «Meg i omstilling – muligheter eller…?». Det hentes inn tre foredragsholdere. I tillegg skal Samskap orientere om omstillingsarbeidet i Andøy.

De tre som skal holde foredrag er Hill Øien, Runar Heggen og Leif Eggen.

Hill Øien skal snakke om omstilling fra et arbeidsmedisinsk perspektiv, og hvordan man skal følge opp ansatte som berøres.

Runar Heggen har erfaring fra store omstillinger – både i privat og offentlig sektor. Han skal snakke om hva som kjennetegner gode omstillingsprosesser og praktiske erfaringer både fra lokalsamfunn og organisasjoner.

Leif Eggen skal snakke om hvordan den enkelte skal håndtere omstillingsprosessen og om hvordan stress og omstilling påvirker enkeltmennesket.