Vil invitere LO-lederen til Andøy

– Vi vil invitere LO-lederen til Andøy, sier ordfører Jonni Solsvik etter torsdagens møte i Oslo.

ANDØY: – Vi la fram det vi mener er viktig i flystasjon-saken for LO-lederen og nå vil vi invitere han til Andøy, sier ordfører Jonni Solsvik etter torsdagens møte i Oslo.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Andøy

Torsdag møtte Solsvik og tillitsvalgte fra Andøy LOs ledelse med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i spissen.

– Vi fikk anledning til å legge frem det vi mener er viktig når det gjelder Stortingets behandling av de to dokument 8-forslagene om beslutningsgrunnlaget for å legge ned Andøya flystasjon, sier Solsvik.

Solsvik peker særlig på at Forsvaret nå utreder hvilken rolle Andøya flystasjon skal ha i den framtidige forsvarsstrukturen.

– Statsråden har selv bekreftet at dette utredes. Det viser at Forsvaret har behov for Andøya flystasjon. Det har en konsekvens for vedtaket om å legge ned flystasjonen. Stortinget la til grunn at Forsvaret ikke har bruk for Andøya flystasjon og at den skal avhendes. Dette har også en kostnad. Det var viktig å få formidlet dette til LO, sier Solsvik.

Solsvik peker også på at det sikkerhetspolitiske bildet har endret seg siden november 2016.

– Stortinget kan etter min mening ikke konkludere med noe annet enn at man må se på nedleggelsen av Andøya flystasjon på nytt, sier Solsvik.

Romvirksomhet

Han sier at man også informerte LO-lederen om omstillingsarbeidet i Andøy og de mulighetene som ligger innen norsk romvirksomhet.

– Vi vil derfor invitere LO-lederen til Andøy for å besøke Andøya Space Center. Vi understreket også at de planene man har ved ASC ikke har noe med nedleggelsen av flystasjonen å gjøre, sier Solsvik.